Suomen keskipisteessä

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kun­nan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitii­kasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muu­ta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Puh.joht. Seija Junno 040 5578 801 KESK
Varapj. Tuomo Seppälä 040550 9042 KESK
Aaro Vikki 040 5463 638 PS
Aino Marttila 040 5689 225 KESK
Jaakko Myllykoski  044 0333 791 KESK
Liisa Ojantakanen 050 3079824 KESK
Seppo Kallio 044 330 0423 VAS

etunimi.sukunimi(at)siikalatva.fi

Skip to content