Suomen keskipisteessä

Työ ja yrittäminen

Siikalatvan kunnassa on vireää liiketoimintaa noin 500 yrityksen voimin. Elinkeinoelämän veturina toimii alueen vahva terästeollisuuden osaaja, SSAB. Kunnassa on valokuitu, joka tuo meidät nopeasti lähelle kaikkea.

Kunta on erinomaisten liikenneyhteyksien VT4 varrella, Suomen keskipisteessä. Matka Ouluun, Iisalmeen, Ylivieskaan, Raaheen tai Kajaaniin kestää vain noin tunnin verran ja tieto liikkuu valonnopeudella.

Siikalatvan kunnan työpaikkaomavaraisuusaste on noin 98% ja työttömyysaste noin 8.5%. Elinkeinomme nojaa vahvasti kolmeen sektoriin. Kunnan teollisuustyöpaikkojen osuus on 15.2%, maa-ja metsätalouden osuus 24.2% ja palveluiden osuus 59%.

Missio

Siikalatvan kunta kuuntelee yrityksiä ja luo yrityksille toimintaedellytyksiä ketterästi ja joustavasti.

Siikalatvan menestystekijät:

  • Kunta pystyy nopeasti ja ketterästi tekemään päätöksiä yritysten kanssa ja viemään asioita eteenpäin. Yrittäjiä arvostetaan ja heidän tarpeensa kartoitetaan sekä huomioidaan mm. infra, toimitilat.
  • Kunta sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla ja infra yrityksille on kunnossa.
  • Kunta panostaa yritysten toimintaedellytysten luomiseen.
  • Alueelta on saatavissa hyväkuntoisia ja kilpailukykyisä vuokra-asuntoja sekä omakotitontteja.
  • Kunnassa on yritystoimintaa palveleva toisen asteen koulutus
  • Uudet uskaliaat yrittäjät, joita haetaan systemaattisesti erilaisten työkalujen ja proaktiivisen toiminnan avulla.
  • Tietoliikenneverkon ja digitaalisuuden toimivuus mahdollistavat paikasta riippumattoman tietotyön tekemisen.
  • Harrastus- ja koulutusmahdollisuuksien kautta lisätään työntekijöiden sekä perheiden kiinnostusta hakeutua kunnassa oleviin yrityksiin töihin.

Ruotsalainen Tiina

Elinkeinokehittäjä
Siikalatvan kunnantalo

Siikalatvalaiset yritykset

Siikalatvalla sijaitsevien yritysten yhteystietoja voi helposti hakea Haapaveden-Siikalatvan kehittämiskeskuksen sivulta:

Yrityshakemisto

Skip to content