Suomen keskipisteessä

Usein kysyttyä

Miksi varhaiskasvatuspaikan myöntämiseen menee joskus aikaa?

Varhaiskasvatuspaikoissa on usein liikehdintää, joiden toteutumista odotellaan ja varmistetaan, jopa neuvotellaan, jotta paikat saadaan järjestymään lapsen ja perheen kannalta mahdollisimman tarkoistuksenmukaisesti ja pitkäaikaisiksi. Tästä johtuen päätökset hoitopaikoista tehdään, kun on useita asioita tarkistettu ja ratkaistu. Tämän vuoksi päätös hoitopaikasta annetaan lähellä hoidon alkamista, kuitenkin niin, että lapsi ehtii tutustua hoitopaikkaan.

Pääsevätkö sisarukset samaan hoitopaikkaan tai samaan lapsiryhmään päiväkodissa?

Kyllä ja ei. Siikalatvan pienissä päiväkodeissa ikä on yleensä määrittävänä tekijänä ryhmissä, jolloin ryhmä toimii vahvana vertaisryhmänä lapselle. Sisarukset voivat saada paikat samasta päiväkodista eri ryhmistä. Jos päiväkodissa ei ole alle 3 -vuotiaiden paikkoja/ryhmää, voi olla, että sisarukset joudutaan sijoittamaan eri taloihin. Perhepäivähoidossa sitä vastoin on mahdollista sekä pienien että isompien lasten hoito samassa ryhmässä, mutta tässäkin on huomioitava se, että yleensä pienet täyttävät perhepäivähoidon paikat.

Vanhempia kuullaan aina toiveissaan, vaikka realiteetit luonnollisesti täytyy ottaa huomioon.

Miten järjestyy hoitopaikkaan tutustuminen?

Vanhemmat ottavat yhteyttä päätöksessä myönnettyyn varhaiskasvatusyksikköön ja suunnittelevat yhdessä päiväkodin/ryhmiksen henkilökunnan tai perhepäivähoitajan kanssa tutustumiskäynnit. Tutustumiskäyntejä voi olla useampiakin ottaen huomioon lapsen tarpeet. Vanhempi on paikalla lapsen tutustuessa.

Miksi päiväkoti/hoitajan koti on kiinni koulujen loma-aikoina?

Koulujen loma-aikoina suuri osa lapsista on lomalla, jolloin myös työntekijöiden lomia keskitetään. Tällöin työntekijät ovat töissä silloin, kun suurin osa lapsistakin on. Toiminnan keskittäminen päivystäviin yksiköihin yleensä vähentää työntekijöiden tarvetta, jolloin keskittämisellä haetaan suurinta mahdollista hyötyä nimenomaan lapsiryhmien toiminnan pyörittämiselle ns. normaalitoiminnan ollessa käynnissä.

Miten lapsen hoito järjestyy perhepäivähoitajan sairastuessa?

Hoitosopimusta tehdessä lapselle sovitaan varahoitopaikka päiväkodista tai ryhmiksestä. Hoitajan äkillisissä poissaolotilanteissa hän ilmoittaa vanhemmille tilanteesta, jolloin vanhemmat ottavat yhteyttä itse ennaltasovittuun varahoitopaikkaan ja ilmoittavat lapsen tulosta sinne. Varahoitopaikkaan voi käydä ennalta tutustumassa ja usein se on tuttu lapselle jo siitä syystä, että perhepäivähoitajat osallistuvat lapsiryhmänsä kanssa säännöllisesti päiväkotien toimintaan.

Mikä on lapsen vasu?

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu). Tästä säätää laki. Vasu laaditaan yhdessä vanhempien ja työntekijöiden kesken ja sen tarkoituksena on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen päiväkodissa/ryhmiksessä/perhepäivähoitajan kotona. Vasua päivitetään kerran vuodessa. Käytännössä vanhemmat vastaavat ensin itse lomakkeen kysymyksiin ja sen jälkeen työntekijöiden kanssa keskustellen etsitään yhteisiä tavoitteita, jotka liittyvät lapsen kasvuympäristöön, leikkiin, leikkiryhmiin jne.

Menetänkö kotihoidon tuen, kun lapsi aloittaa päiväkodissa?

Kelan myöntämä lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto varhaiskasvatuspaikalle, joten vastaus on kyllä.

Hepo-oja Ulla-Maija

Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatus

Fält Jaana

Kestilän ja Pulkkilan päiväkodinjohtaja
Päiväkoti Vekara ja Hiirenkorvan päiväkoti

Äijälä Sanna

Kiertävä lastenhoitaja/toimistosihteeri

Arffman Eila

Rantsila ja Piippola päiväkodinjohtaja
Suopeikon päiväkoti ja Vaarintalon päiväkoti
Skip to content