Suomen keskipisteessä

Hankintapalvelut

Julkisia hankintoja määrittää laki julkisista hankinnoista.

Lainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, saada aikaan laadukkaita, innovatiivisia ja kestäviä hankintoja. Lisäksi lain tarkoitus on turvata yrityksille ja yhteisöille tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja urakoita tarjouskilpailuissa. Tavoitteena on järjestää hankintatoiminta siten, että hankinnat voidaan toteuttaa laadukkaasti ja suunnitelmallisesti ottaen huomioon kilpailuolosuhteet, sekä ympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät näkökohdat. Hallinnollisia tehtäviä välttäessä voidaan tehdä yhteishankintoja, käyttää puitejärjestelyjä tai muita yhteistyömahdollisuuksia tarjouskilpailuissa.

Skip to content