Suomen keskipisteessä

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Tietoja kotihoidon tuesta, joustavasta ja osittaisesta hoitorahasta löytyy Kelan sivuilta.

Linkit

Kotihoidon tuki (Kela)
Joustava hoitoraha (Kela)
Osittainen hoitovapaa ja -raha (Kela)


Lasten yksityisen hoidon tuet

Lasten yksityisen hoidon tuen -hakemus löytyy Kansaneläkelaitokselta.

Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle, jonka on kunta hyväksynyt.

Perheessä työsuhteessa olevan hoitajan tulee olla vähintään 18-vuotias.

Lasten päivähoitolain 28 §:n mukaan niiden henkilöiden tai yhteisöjen, joilla on hoidossaan lapsia korvausta vastaan enemmän kuin kaksi viikkoa, on ilmoitettava toiminnasta päivähoitotoimistoon.


Lomakkeet:

Selvitys – Lasten yksityisen hoidon tuki – Päivähoidon tuottaja

Yksityisen hoidon tuen maksatuksesta vastaa kansaneläkelaitos.

Skip to content