Suomen keskipisteessä

Eläintenpito

Kaikkien eläintenpitäjien tulee rekisteröityä eläintenpitäjäksi ja ilmoittaa eläinten pitopaikka.

Velvoite koskee kaikkia eläintenpitäjiä, myös niitä, joilla ei ole maatilaa. Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä eläintenpitäjäksi rekisteröityminen- ja pitopaikkalomakkeet ja toimittamalla ne sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka kunnan alueella eläintenpito tapahtuu. Eläinmäärällä ei ole merkitystä, vaan yhdenkin eläimen pitäjän on rekisteröidyttävä. Jos ilmoittajalla on maatila, ilmoittautumispaikkana on se kunta, missä maatilan talouskeskus sijaitsee.

Rekisteröintilomakkeiden yhteydessä on ohjeet lomakkeen täyttämiseen. Eläinten merkintään ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet löydät Ruokaviraston sivuilta.

Skip to content