Suomen keskipisteessä

Varhaiskasvatuksen palvelut

Varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkotien toimintaan kuuluu esiopetus ja vuosina 2021-2024 kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, jolloin lapsi aloittaa esiopetuksessa jo sinä vuonna, kun täyttää 5 vuotta.

Varhaiserityiskasvatus sisältyy varhaiskasvatuspalvelujen perustehtävään. Lapsen tarvitsema yleinen, tehostettu tai erityinen tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja toteutetaan varhaiskasvatuksen toiminnassa inklusiivisin periaattein, jolloin lähtökohtana on lapsen osallisuus ja vahvuuksiin perustuva kasvatus ja opetus. Varhaiserityisopettaja (veo) osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä lapsen huoltajien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Liitetyt tiedostot

Hepo-oja Ulla-Maija

Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatus

Fält Jaana

Kestilän ja Pulkkilan päiväkodinjohtaja
Päiväkoti Vekara ja Hiirenkorvan päiväkoti

Äijälä Sanna

Kiertävä lastenhoitaja/toimistosihteeri

Arffman Eila

Rantsila ja Piippola päiväkodinjohtaja
Suopeikon päiväkoti ja Vaarintalon päiväkoti
Skip to content