Suomen keskipisteessä

Urheiluseurojen vuosiavustukset

Sivistyslautakunta myöntää vuoden aikana avustuksia paikallisille liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

 

Seuran/ yhdistyksen nimi
1-500 €
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 7 files.
Tarvittavat liitteet: * toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä kaudelta * toiminta- ja taloussuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan * yhdistyksen säännöt, jos hakija on uusi, muussa tapauksessa mahdolliset muutokset * mahdolliset tositteet kuluista
Liitetyt tiedostot
Skip to content