Suomen keskipisteessä

Nuorisovaltuusto

26 §

Nuorisovaltuusto

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Nuva ry

Kuntaliitto

nuva2022

takarivi vasemmalta oikealle: Mark Lysenko, varapj. Ruska Keränen ja Eelis Karjalainen
eturivi vasemmalta oikealle: Aslak Katajala, pj. Sami Kemi , Juho-Antti Lötjönen ja Reeti Kuronen

Siikalatvan nuorisovaltuuston jäsenet kaudelle 2022 -2024

puheenjohtaja Sami Kemi

varapuheenjohtaja Ruska Keränen

Aslak Katajala
Eelis Karjalainen
Juho-Antti Lötjönen
Mark Lysenko
Reeti Kuronen

 

 

 

 

 

Skip to content