Suomen keskipisteessä

Vuorohoito

Vuorohoitoa voidaan järjestetään kunnan kaikissa päiväkodeissa. Päiväkodinjohtajat yhteistyössä päättävät vuorohoitolasten sijoittamisesta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, joka ei välttämättä ole lähin päiväkoti. Päätökseen vaikuttavat mm. päiväkotien vapaat paikat, lapsen etu ja perheen tilanne.

Vuorohoidossa noudatetaan seuraavia linjauksia:

  1. Vuorohoito on klo 18-06 välisenä aikana ja/tai arkipyhinä, lauantaina ja/tai sunnuntaina tapahtuvaa hoitoa.
  2. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille.
  3. Vuorohoitoa tarjotaan perheille, joilla tarve syntyy lapsen kanssa asuvien huoltajien/aikuisten henkilöiden päätoimisesta työssäkäynnistä, opiskelusta tai muusta painavasta syystä. Vuorohoidossa olevien lasten huoltajat/aikuiset henkilöt ilmoittavat perheen molempien aikuisten työajat varatessaan hoitoaikoja. Hoitoajat perustuvat perheen huoltajien/aikuisten henkilöiden yhteen sovitettuihin työvuoroihin huomioiden työmatka-ajat. Hoitoaikailmoitus-lomake
  4. Vanhemman vapaapäivinä, ns. nukkumispäivinä, lomapäivinä ja sairauslomalla ei tarjota vuorohoitoa. Silloin lapsi voi tulla hoitoon arkipäivisin (ma-pe) klo 8.00-16.00 välisenä aikana.
  5. Vuorohoidossa lapsen päivittäinen hoitoaika saa jatkua yhtäjaksoisesti enintään 10 tuntia, poikkeuksena yövuoro, jolloin hoito voi jatkua yhtäjaksoisesti enintään 18 tuntia.
  6. Mikäli lapsen hoitoajat eivät ajoitu päiväkodin ruokailuaikoihin, huolehtivat vanhemmat lapsen ruokailusta.
  7. Lapsella on oltava keskimäärin kaksi vapaapäivää/viikko.
  8. Vuorohoidossa olevien esiopetusikäisten lasten esiopetusajat suunnitellaan yhteistyössä vanhempien kanssa siten, että päiväkodissa oloaika ei tule kohtuuttoman pitkäksi. Esiopetusta ei järjestetä viikonloppuna.
  9. Juhlapyhinä (uudenvuodenpäivä, pääsiäisen pyhät, myös pääsiäisen pyhien välinen lauantai, vappu, juhannusaatto ja -päivä, Itsenäisyyspäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä) vuorohoito pyritään järjestämään keskitetysti vain yhdessä yksikössä.
  10. Lasten hoitoajat tulee ilmoittaa vähintään kahden viikon (mielellään kolmen viikon) ajalle viikkoa ennen hoitolistan alkamisajankohtaa. Päivähoitopaikasta annetaan tarkemmat päivämäärät. Henkilökunnan työvuorolistan laatimisen jälkeen tulleisiin hoitoaikoihin ja muutoksiin ei hoitopaikassa sitouduta (KVTES:n määräykset henkilökunnan työaikajärjestelyistä). Hoito järjestetään tällöin hoitopaikan resurssien mukaan.
Skip to content