Suomen keskipisteessä

Kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jota ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kuntakaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava. Kunnassa laaditaan yleiskaavoja, asemakaavoja ja ranta-asemakaavoja sekä kaavamuutoksia.

 

Liitetyt tiedostot
Skip to content