Suomen keskipisteessä

Vesi- ja energiahuolto

Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen. Lisätietoja voitte kysyä Siikalatvan Vesihuollon toimitusjohtajalta, Tapani Koskitalo p. 050 5328162

Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta kunnan sille hyväksymällä toiminta-alueella. Vesihuollolla turvataan väestölle moitteeton talousvesi sekä asianmukainen viemäröinti ja jätevesien käsittely.
Siikalatvan alueella toimii Siikalatvan Vesihuolto Oy, Piippolan Vesi Oy ja Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy.
Kaukolämpölaitokset ja -verkostot ovat Siikalatvan jokaisessa taajamassa. Liittymismahdollisuutta verkostoon tulee tiedustella Siikalatvan Lämpö Oy:ltä

Sähköverkkoja Siikalatvan alueella on Elenia Oy:llä, Loiste Oy:llä sekä Oulun Seudun Sähkö Oy:llä.

Siikaverkko Osuuskunnan valokuituverkko kattaa miltei koko Siikalatvan kunnan alueen.

Skip to content