Suomen keskipisteessä

Ajankohtaista – maaseutupalvelut

Vuoden 2022 syysilmoitus on jätettävä viimeistään 27.10.2022

Ilmoituksen voi tehdä vipu-palvelussa tai lomakkeella 465. Tee syysilmoitus lohkoista, joilla toteutat toimenpiteitä:

 • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys
 • lietelannan sijoittaminen peltoon
 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

 

Tarkista toimenpiteiden vaatimukset ruokavirasto.fi-sivustolta. Ruokaviraston sivuilta löytyy myös Vipu-ohje syysilmoituksen tekoon.

Vuoden 2022 päätukihaku

Vuoden 2022 päätukihaku on avoinna Vipu-palvelussa osoitteessa https://vipu.ruokavirasto.fi 15.6.2022 kello 23.59 saakka.

Voit täyttää tukihakemuksesi Vipu-palvelussa viime vuoden esitäytetyillä tiedoilla tai tarvittaessa pyytää kunnasta tulosteen viime vuoden hakutiedoista.

Jos haet tukia paperilomakkeilla voit pyytää lomakkeet kunnasta tai tulostaa ne osoitteesta ruokavirasto.fi/viljelijalomakkeet,

Siikalatvan kiertotaloushankeeseen liittyvä kartoitus

Siikalatvan kunnalla on käynnissä kiertotaloushanke. Hankkeessa kartoitetaan Siikalatvan ja sen ympäryskuntien yritystoiminnan jäte- ja sivuvirtoja. Hankealueena on Siikalatva, Haapavesi, Pyhäntä ja Kärsämäki. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä löytämään alueen yritystoiminnan jäte- ja sivuvirroille paikallisia hyödyntämiskohteita. Maatalouden osalta hankkeessa kartoitetaan AIV-paalien käärintämuovin volyymeja ja käsittelytapoja hankealueella.  Kiertotaloushankeen_tiedote_03_2022

Tarkasta eläinten rekisteritiedot viimeistään 30.3.2022

Viitepäivä lukitsee eläimen tiedot tälle vuodelle. 30.3. on ehdoton takaraja rekisteritietojen tarkistukselle. Kyseisen päivän jälkeen virheelliset ja myöhässä tehdyt rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat palkkioihin hylkäyksiä ja seuraamuksia. Varmista, että eläimet ovat hallinnassasi ja että niiden käyttötapa, sukupuoli ja rotu on ilmoitettu oikein.

Viitepäivä ratkaisee, mistä toimenpiteestä eläimestä voi saada palkkiota tukivuonna 2022.

Hae pohjoisen kotieläintuen ennakkoa 10.3.2022 mennessä

Kotieläintuen ennakkoa voi hakea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139. Hakuopas, hakulomakkeet ja Vipu-käyttäjän ohjeet on julkaistu Ruokaviraston sivuilla.


Hae EU-eläinpalkkioita 3.3.2022 mennessä

Eläintilat voivat hakea palkkioita verkkoasiointipalvelu Vipussa 10.2.–3.3.2022 tai lomakkeella 497.

Osallistumisilmoitukset eläinpalkkioihin olivat voimassa vuoden 2021 loppuun asti, mutta jatkossa palkkioita on haettava vuosittain.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 27.1.2022

Eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttuu (ruokavirasto.fi)      

Eläinpalkkioiden hakuohje

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta


 

Kotieläintilalla tulee muistaa valtuutukset

Ruokaviraston uusi nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 2022. Jotta tieto siirtyy jatkossakin nautarekisterin, tuotosseurannan, keinosiemennyksen ja jalostuksen välillä, nautatilan omistajan tulee antaa valtuutus Mtech Digital Solutions Oy:lle suomi.fi/valtuudet-palvelussa vahvalla tunnistautumisella.


Eläinten hyvinvointikorvauksen haku alkaa 13.1.2022

Eläintilat voivat hakea eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 13.1.–2.2.2022. Korvausta vuodelle 2022 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Hyvinvointikorvauksen haussa tila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot on julkaistu ruokavirasto.fi-sivustolla. Hyvinvointikorvausta vuodelle 2022 hakevien tilojen on noudatettava sitoumusehtoja 1.1.2022 alkaen.


EU-eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyvät vuoden 2021 lopussa

Kaikki nykyiset EU:n eläinpalkkioiden osallistumisilmoitukset päättyvät vuoden 2021 lopussa. Tähän asti eläintilojen osallistumisilmoitukset ovat olleet voimassa toistaiseksi, mutta jatkossa palkkioita on haettava vuosittain verkkoasiointipalvelu Vipussa.

Eläintilat voivat nyt tarkistaa päättyvät osallistumisilmoituksensa Vipu-palvelusta (https://vipu.ruokavirasto.fi). Tiedot ovat nähtävillä Maatila-valikossa kohdassa Kotieläintuotanto ja maito | Osallistumisilmoitukset eläintukiin.

Osallistumisilmoitusten muutokset koskevat vain EU-rahoitteisia eläinpalkkioita. Kansallisten kotieläintukien osallistumisilmoitukset ovat edelleen voimassa toistaiseksi, joten niitä ei tarvitse hakea uudelleen vuonna 2022.


Tiedote sopimusviljelystä: Hemka Oy alkaa tekemään kuituhampun viljelysopimuksia marraskuussa

Tietoa sopimusviljelystä

Viljelyohjeet hamppu


Maatilojen varautumisen työkalut-hanke

Maatilojen varautumisen työkalut –hanke on Savonia ammattikorkeakoulun ja sen yhteistyökumppaneiden hanke, jonka tavoitteena on ollut lisätä maatiloilla toimivien yrittäjien ja työntekijöiden osaamista varautumiseen liittyvissä asioissa, sekä ottaa varautuminen osaksi päivittäistä työskentelyä maatiloilla.

Hankkeen tavoitteena on ollut luoda viljelijöille maksuton toimintamalli, jonka avulla yrittäjä voi tehdä varautumissuunnitelman omalle tilalleen. Linkistä pääset hankkeen sivuille ja materiaaleihin.


Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus 28.10.2021 mennessä

Ympäristökorvauksen syysilmoitus aukeaa Vipu-palvelussa 20.9. Viimeinen ilmoituspäivä on torstai 28.10.2021

Tee syysilmoitus lohkoista, joilla toteutat toimenpidettä pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.

Jos olet levittänyt lantaa tai lannoitteita ja haluat toimenpiteestä korvauksen, tee ilmoitus myös toimenpiteistä

 • lietelannan sijoittaminen peltoon
 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen.

Tarkista toimenpiteiden vaatimukset ruokavirasto.fi-sivustolta.


Suomen CAP-suunnitelman luonnosta voi kommentoida 10.9. asti

CAP-suunnitelma sisältää toimenpiteet, joilla toteutetaan Suomessa yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet. Suunnitelmassa kuvataan myös mittarit, joiden avulla tavoitteiden saavuttamista seurataan. Suunnitelmasta voi antaa lausunnon lausuntopalvelu.fi-palvelussa.


Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköinen asiointipalvelu on julkaistu

Ruokavirasto on avannut eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköisen asiointipalvelun maanantaina 23.8.2021. Asiointipalvelun avulla toimijat pystyvät itse tekemään ilmoitukset eläinten pitopaikoista, eläintenpidosta sekä haaskapaikoista. Toimijoita kannustetaan kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan pitopaikka- ja eläintenpitotietojensa ajantasaisuuden. Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa epr.ruokavirasto.fi.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-palvelun avulla esimerkiksi pankkitunnuksilla. Pitopaikat ja eläintenpitotoiminta voidaan ilmoittaa henkilötunnuksella, yritystunnuksella tai maatilatunnuksella. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan rekisteröimässä pitopaikassa. Sähköisen asioinnin kautta voi myös tarkastella ja päivittää aiemmin ilmoitettuja tietoja.


Päätukihaku alkaa 26.4.2021

Päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa maanantaina 26.4. Hakemuksen tekoon on aikaa kesäkuun puoliväliin asti.

Saat huhtikuun puolivälissä postitse tarkempia tietoja tämän vuoden päätukihausta.


Tukioikeuksien varantohaku on avoinna

Voit hakea tukioikeuksia kansallisesta varannosta lomakkeella 289. Palauta lomake liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.


BioKaMa – Biokaasua ja biometaania maatiloilta

BioKaMa-hanketta toteuttavat yhdessä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (Oamk), Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy (Centria).

BioKaMa-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Biokaasua voidaan käyttää energiantuotantoon tai puhdistettuna liikenteessä erilaisten ajoneuvojen polttoaineena. Biokaasun mahdollisuuksien hyödyntäminen edistää ilmastonmuutoksen hidastamista ja luo keinoja siihen sopeutumiseen. Lisäksi biokaasu on kotimainen ja uusiutuva energianlähde.

Biokaasukysely Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrityksille on juuri meneillään BioKaMa -hankkeessa Centria-ammattikorkeakoulun toimesta.

Jos biokaasun tuotanto kiinnostaa, sinulla on biokaasulaitoksiin sopivia syötteitä, olet kiinnostunut hyödyntämään biokaasua tai asia muuten kiinnostaa, niin vastaa kyselyyn alla olevasta linkistä.

Osallistu kyselyyn tästä linkistä.


Hae kansallisen kotieläintuen ennakkoa 10.3.2021 mennessä

Kansalliset kotieläintuet ovat haettavissa Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139 15.2.–10.3.2021. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä pohjoisten kotieläintukien ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista.

Jos haet pohjoisia kotieläintukia, varmista, että eläintukien osallistumisilmoituksesi on voimassa. Tarvittaessa voit tehdä osallistumisilmoituksen naudoista, uuhista ja kutuista Vipu-palvelussa haun yhteydessä.


Hae eläinten hyvinvointikorvausta 17.2.2021 mennessä

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa Vipu-palvelussa https://vipu.ruokavirasto.fi 18.1.–17.2.2021. Vaihtoehtoisesti hyvinvointikorvausta voi hakea paperilomakkeella 472. Korvausta voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Hyvinvointikorvauksen haussa voit valita eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluat sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi. Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot löytyvät Ruokaviraston sivuilta.


Tee eläinmääräilmoitus 17.2.2021 mennessä

Tee ilmoitus verkkoasiointipalvelu Vipussa https://vipu.ruokavirasto.fi tai lomakkeella 461. Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2020. Korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Eläinmääräilmoitus koskee lisäksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotusta. Jos halutaan käyttää eläinmääriä kyseisten tukien eläintiheyslaskentaan, ilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.


Hevosten pitopaikkojen rekisteröinti

Hevoseläinten pitoa ja pitopaikkoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden siirtymäaika on päättynyt Jos hevoseläinten pitopaikkaa ei ole aiemmin rekisteröity, tuli tiedot ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi 31.12.2020 mennessä. Hevosten pitäjien tulee lisäksi rekisteröityä eläintenpitäjäksi. Ellet ole ilmoittanut pitopaikkaa ja rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi määräaikaan mennessä, tee ilmoitukset mahdollisimmman pian.

Ilmoitukset tehdään oheisilla lomakkeilla

Ilmoitus eläintenpitotoiminnasta

Ilmoitus eläinten pitopaikoista

Ruokaviraston sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi on väliaikaisesti suljettuna. Toistaiseksi eläintenpitoa ja pitopaikkoja koskevat ilmoitukset tehdään lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, ponia, aasia tai näiden risteytystä pitäviä.

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta tehdään eläinsuojelulain mukainen ilmoitus aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastolle ilmoitetut paikat on jo viety rekisteriin, eikä niiden osalta tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.


Muutoksia Maaseutupalveluiden toiminnassa

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi olemme tehneet väliaikaisia muutoksia toimintaamme turvataksemme maksajaviranomaistoiminnan jatkuvuuden poikkeusaikana ja suojellaksemme asiakkaidemme liiketoimintaa. Kaikki palvelupisteemme pidetään toistaiseksi suljettuina ja työntekijämme työskentelevät etänä. Asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostilla tai Vipu-palvelun kautta.

Lomakkeita voi palauttaa sähköpostitse osoitteisiin maaseutupalvelut@siikalatva.fi tai maaseutuasiamiesten sähköpostiosoitteisiin etunimi.sukunimi@siikalatva.fi. Postitse lomakkeita voi palauttaa osoitteella Siikalatvan kunta / Maaseutupalvelut Pulkkilantie 4 92600 Pulkkila.


Palauta ympäristökorvauksen syysilmoitus 30.10 mennessä

Huomaathan, että ilmoitusaika päättyy pe 30.10, ei siis lokakuun viimeisenä päivänä kuten aiempina vuosina. Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä

 • lietelannan sijoittaminen peltoon
 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
 • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys.

 

Vaihtoehtoisesti voit tehdä syysilmoituksen lomakkeella lnro 465


Valtiontakaus maksuvaikeuksissa oleville maatiloille

Takaus on haettavissa 30.3.–30.4.2020. Voit hakea ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilasi maksuvalmiutta. Hae valtiontakausta lomakkeella 493 viimeistään 30.4.2020. Palauta lomake ELY-keskukseen. Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa toukokuun aikana.

Valtiontakaus voidaan myöntää luotolle, jonka luotonantaja myöntää maatalousyrityksellesi harjoittamasi maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi. Takauksen myöntämisen ehtona on, että harjoittamallasi maatalouden tuotantotoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan, tilasi on tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi.


Hae kansallisen kotieläintuen ennakkoa 27.3.2020 mennessä

Kansalliset kotieläintuet ovat haettavissa 27.3.2020 saakka verkkoasiointipalvelu Vipussa tai lomakkeella 139. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettua tukea sekä pohjoisten kotieläintukien ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista.

Pohjoisia kotieläintukia hakevilla viljelijöillä tulee olla voimassa oleva eläintukien osallistumisilmoitus. Ilmoituksen naudoista, uuhista ja kutuista voi tarvittaessa tehdä tukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa. Kansallisten kotieläintukien ennakot maksetaan maatiloille huhtikuussa.


Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa 31.1.2020 saakka

Eläinten hyvinvointikorvausta vuodelle 2020 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat. Hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa 31.1.2020 mennessä verkkoasiointipalvelu Vipussa tai paperilomakkeella 472. Myös viljelijät, joilla ei ole ollut aikaisemmin eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta, voivat hakea sitoumusta vuodelle 2020.

Viljelijöiden, jotka aikovat hakea hyvinvointikorvauksen sitoumusta, tulee tutustua uusiin sitoumusehtoihin ja noudattaa niitä 1.1.2020 lähtien.


Eläinmääräilmoitus on tehtävä tarvittaessa 17.2.2020 mennessä

Viljelijät voivat nyt ilmoittaa vuonna 2019 hallinnassaan olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 17.2.2020.

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.


Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus 31.10.2019 mennessä

Voit tehdä syysilmoituksen Vipu-palvelussa syyskuun puolivälistä lähtien. Ilmoita Vipussa lohkot, joilla toteutat toimenpiteitä

 • lietelannan sijoittaminen peltoon
 • ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
 • pellon talviaikainen kasvipeitteisyys
Skip to content