Suomen keskipisteessä

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipalveluiden tavoitteena on kuntalaisten sosiaalisen turvallisuuden, osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden vahvistaminen. Sosiaalihuoltoa toteutetaan pääasiassa kansalaisille tarjottavina sosiaalipalveluina ja niihin sisältyvänä taloudellisena tukena. Siikalatvan kunnan sosiaalitoimen viranhaltijat selvittävät asiakkaan tilanteen ja myöntävät palvelut.

Jokaisella kuntalaisella on sosiaalihuoltolain mukaan oikeus tuen tarpeen arviointiin, jonka tekee viranhaltija. Sosiaalityö yli 18-vuotiaille on työtä, jolla pyritään auttamaan sellaisissa tilanteissa, joihin liittyy sosiaalipalvelujen ja/tai sosiaalityön tarve. Lähtökohtana on kokonaistilanteen huomioiminen. Arvioinnissa selvitetään asiakkaan elämäntilanne, tuen tarve ja tarpeelliset palvelut. Arvioinnissa huomioidaan asiakkaan mielipide ja näkemys palveluntarpeesta. Sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja tekee yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja tuen tarpeista sekä kirjaa johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä.

 

siikalatva.omasote.fi

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Lastensuojeluilmoitus

Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus ja yhteydenotto_2020 (1) Siikalatva

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista anneteun lain (812/2000) mukainen MUISTUTUS

Potilasasiamies esite 2021

Sosiaaliasiamies 2021

 

Väänänen Tiia

johtava sosiaalityöntekijä
Liitetyt tiedostot

Terveyspalvelut

siikalatva.omasote.fi

Sosiaalipäivystys

Kiireellisessä tilanteessa vastaa sosiaalipalveluiden virka-aikainen päivystysnumero p. 040 773 1760

Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112

Siikalatvan kunnan sosiaalitoimi

Sähköpostit etunimi.sukunimi@siikalatva.fi

Johtava sosiaalityöntekijä: Tiia Väänänen puh.044 5118 700

Sosiaaliohjaaja ikäihmisten palvelut: Tanja Paakkari puh. 044 5118 333

Sosiaaliohjaaja, työikäiset ja vammaispalvelut sekä toimeentulotuki

Sosiaalityöntekijä, Lastenvalvoja: Paula Railo 040 7591 604

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä: Sonja Turkki puh. 040 6500 831 

Työllisyydestä vastaava sosiaaliohjaaja, Työllisyyspalvelu: Helena Repo puh. 044 5118 407

Toimistosihteeri, laskutus ja tiedustelut: Anna-Maija Vierimaa puh. 044 5118 689

Skip to content