Suomen keskipisteessä

Jätehuolto

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden vastaanottopaikka, josta jätteenkuljettajat voivat noutaa jätteen. Vastaanottopaikka eli jäteastia voi olla yhden tai useamman kiinteistön yhteinen. Omakotitalon sekajäteastia tyhjennetään tyypillisesti kahden viikon välein. Mikäli kiinteistöllä lajitellaan jätteitä kierrätykseen ja esim. kompostoidaan biojätteitä, voidaan tyhjennysväliä tarvittaessa harventaa jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätteenkuljetus voi olla joko kunnan järjestämä, jolloin kunnan jätelaitos kilpailuttaa jätteenkuljetusyrityksen kiinteistöille, tai kiinteistönhaltijan järjestämä, jolloin jätteen haltija tilaa kuljetuksen itse joltakin alueella toimivalta jätteenkuljetusyritykseltä. Kunnan jätehuoltoviranomainen on päättänyt kunnan alueella käytössä olevan kuljetusjärjestelmän.


Yhteystiedot:

Jätehuollosta Siikalatvan kunnan alueella vastaa Vestia Oy.
Jokilaaksojen jätelautakunta ratkaisee jätelaissa kunnan jätehuoltoviranomaiselle osoitetut asiat.
Jätelautakunnan sivuilta löytyvät myös mm. jätehuoltomääräykset ja jätemaksutaksa.
Jätelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Skip to content