Suomen keskipisteessä

Yleiskaavat

Siikalatvan kunnan maankäyttöstrategia

Siikalatvan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Siikalatvan kunnalle maankäyttöstrategian. Maankäyttöstrategialla ohjataan kunnan tulevaa kaavoitusta ja maankäyttöä. Maankäyttöstrategia kunnioittaa kuntastrategiassa sovittuja linjauksia ja tavoitteita; peruspalveluiden turvaaminen, talouden tasapainoon saaminen ja kunnan elinvoiman vahvistaminen.

Strategian painopisteiksi on valittu kolme teemaa: asuminen ja loma-asuminen, virkistys ja vapaa-aika sekä elinkeinot ja yrittäjyys. Maankäyttöstrategian pohjaksi valittiin elinkeinojen kehittämistä ja yrittäjyyttä painottava malli: ” Eteenpäin on elävän mieli”.


Lue maankäyttöstrategia seuraavasta linkistä

Maankäyttöstrategia


Maankäyttöstrategian liitekartat:

Asuminen, loma-asuminen ja palvelut

Elinkeinot ja energiatalous

Virkistys ja matkailu


Muut kaavat ja maankäyttösuunnitelmat kuin kirkonkylien asemakaavat liitetiedostoissa.

Osayleiskaavat löydät myös täältä.

Liitetyt tiedostot
Skip to content