Suomen keskipisteessä

Yksityistiet

Avustettavat yksityistiet

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot ovat yksin kunnan määrättävissä.

Siikalatvan kunnan myöntämät yksityistieavustukset ovat ns. vuosiavustuksia, jotka myönnetään kullekin kalenterivuodelle aina erikseen hakemuksen perusteella.

Siikalatvan kunta asettaa yksityistieavustukset haettavaksi kulloinkin käytettävissä olevien, avustuksiin osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Avustusten hakemisen määräajasta päättää Siikalatvan kunta. Avustusten hakemisesta ja niiden määräajasta ilmoitetaan Siikalatvan kunnan kuntatiedotteessa sekä Siikalatvan kunnan www-sivuilla. Avustushakemuksia liitteineen on saatavissa hakuaikana Siikalatvan kunnan www-sivuilla sekä kunnantalolla.

Puutteellisia tai määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon avustuksien jaosta päätettäessä, vaan ne hylätään. Hakija vastaa yksin siitä, että hakemus on riittäviltä osin täytettynä jätetty määräaikaan mennessä Siikalatvan kunnalle.

Hakemus tulee jättää vuosittain, vaikka hakija olisikin saanut yksityistieavustusta aikaisemmin Siikalatvan kunnalta.

Siikalatvan kunnanvaltuusto on yksityisteiden avustusjärjestelmän käyttöönotosta päättäessään määritellyt kunnan hoitamien teiden kriteerit, joita tekninen lautakunta on osaltaan tarkentanut ja soveltanut yksityisteitä avustusluokkiin määritellessään.

Voimassaolevat kriteerit avustusluokan 1, eli kunnan hoitamien teiden osalta ovat seuraavat:
Tiellä on muille kuin tieosakkaille erityistä yleistä liikenteellistä merkitystä tai läpikulkuliikennettä, tie sijaitsee kaava-alueen sisällä tai lähtee kaava-alueelta, tien varrella on kunnan markkinoimia rakennuspaikkoja tai muita niihin rinnastettavia erityisiä kohteita tai vastaavia kunnan intressejä, tien kunnossapitovastuun jättämistä tieosakkeiden vastuulle edellä mainituista tai muusta erityisestä syystä ei pidetä kohtuullisena.

Siikalatvan kunnan hoitovastuulla olevat kaavatiet ja yksityistiet löytyvät täältä KAAVATIET JA YKSITYISTIET

Skip to content