Suomen keskipisteessä

Toimeentulotuki

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää sosiaalipalvelut 1.1.2023 alkaen.
Tämän verkkosivun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin liittyviä tietoja ei enää päivitetä.

Osoite Pohteen verkkosivustolle: www.pohde.fi

Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Se on tarkoitettu tilapäiseksi tai muita tuloja ja etuuksia täydentäväksi avuksi.

Toimeentulotuen suuruus määritetään käytettävissä olevien tulojen ja varojen ja toimeentulotukeen oikeuttavien menojen sekä perheen koon mukaan. Toimeentulotuki voi koostua perustoimeentulotuessa, joka haetaan Kelasta ja täydentävästä- ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joka haetaan kunnasta. Kela voi tarvittaessa siirtää hakemuksen kuntaan sähköisesti.

Perustoimeentulotuki haetaan Kelalta 1.1.2017 alkaen. Hakemuslomakkeita saa tulostettua kelan nettisivuilta www.kela.fi tai hakemuksen voi tehdä kokonaan sähköisesti.

Asiakkaan tulee hakea ensisijaiset etuudet ensin Kelalta esim. asumistuki, työttömyysturva ja opintotuki.

Oikeutta perustoimeentulotukeen voi arvioida Toimeentulotukilaskurin avulla.

Kunnan vastuulla on täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Ehkäisevän/täydentävän toimeentulotukihakemuksen yhteydessä tarkistetaan aina Kelalta, onko asiakas hakenut perustoimeentulotukea sieltä.  Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemuksen liitteenä on toimitettava tulo-ja menotositteet, tiliotteet kaikista pankkitileistä ja muut ehkäisevän/täydentävän toimeentulotuen tarpeeseen vaikuttavat tilanneselvitykset, mikäli ne ei Kelan hakemuksesta käy ilmi. Huomioithan, että puutteellinen hakemus viivästyttää asian käsittelyä. Hakemusta ei voi tietoturvasyistä palauttaa sähköisesti.

Kunnalta haettavan ehkäisevän/täydentävän toimeentulotuen hakemuslomake lähetetään osoitteeseen:

Siikalatvan kunta/sosiaalitoimi
Savonojantie 2
92600 Pulkkila

Hakemuksesta annetaan kirjallinen päätös, joka postitetaan hakijalle. Käsittelyaika on seitsemän arkipäivää.

Lisätietoja: sosiaaliohjaaja tai johtava sosiaalityöntekijä

Liitetyt tiedostot
Skip to content