Suomen keskipisteessä

Lastenvalvonta

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämisestä sekä huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvien sopimusten valmistelusta ja vahvistamisesta huolehtii Siikalatvan kunnan lastenvalvoja.

Isyyden selvittäminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyden selvittämisen ja vahvistamisen tarkoituksena on lapsen ja hänen isänsä välisen sukulaisuussuhteen vahvistaminen. Sen perusteella lapsella on oikeus saada elatusta isältään ja hän saa myös perintöoikeuden isään ja isänpuoleisiin sukulaisiin nähden. Isyys voidaan vahvistaa joko isyyden tunnustamisella lastenvalvojan luona tai tuomioistuimen päätöksellä.

Lapsen huolto ja tapaamisoikeus ja elatus

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys sekä myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä tai tavata sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Lapsella on oikeus saada riittävä elatus molemmilta vanhemmiltaan. Erotilanteessa lapsen vanhemmat voivat olla yhteydessä lastenvalvojaan ja sopia lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta. Lastenvalvoja voi vahvistaa vain riidattomat sopimukset. Mikäli lapsen vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta, voivat he hakea ratkaisua käräjäoikeudelta. Tällöin voi käräjäoikeus tarvittaessa pyytää esimerkiksi olosuhdeselvitystä kunnan lastenvalvojalta.

Liitetyt tiedostot
Skip to content