Suomen keskipisteessä

Työllistämisen kuntalisä

Siikalatva-lisä

Kuntalisän maksuperusteet:

Siikalatvalaiset yhdistykset, yritykset ja maatalousyritykset voivat hakea Siikalatvan kunnalta kuntalisää pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen liittyviin ohjaamiskustannuksiin.

Kuntalisää pyritään myöntämään sellaisten siikalatvalaisten henkilöiden työllistämiseen, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää tai harkinnan varaisesti yli 200 päivää työmarkkinatukea saaneille.

Perusteina kuntalisän myöntämiselle on pitkään työttömänä olleen työnhakijan ohjaamisesta hänet työllistävälle organisaatiolle syntyvät kustannukset.
Kuntalisää saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja hänen perehdyttämistään työtehtäviin.

Kuntalisän myöntämisen perusteena ovat siis työllistettävän henkilön työssä tapahtuvasta ohjaamisesta (työnantajan käyttämä aika), työllistettävän henkilön mahdollisesta kouluttamisesta ja hänen työtehtäviensä räätälöimisestä (esim. työnantajaorganisaation toiminnan muutokset, työvälineet jne.) muodostuvat kustannukset.

Kuntalisää ei makseta työntekijän palkkaamisesta syntyviin kustannuksiin eikä niihin käytettäväksi, joten kuntalisä ei kasaannu yhteen TE-hallinnon palkkatuen kanssa.

Siikalatvan kunnan kuntalisää voidaan myöntää rekisteröidyille siikalatvalaisille yhdistyksille sekä Siikalatvalla toimiville yrityksille, maatalousyrityksille ja säätiöille, jotka palkkaavat pitkään työttömänä olleen henkilön palvelukseensa.

Kuntalisää ei voi hakea takautuvasti. Kuntalisää voidaan maksaa hakemusta edeltävältä kuukaudelta. Kuntalisää maksetaan työssäoloehtoa (vähintään 18h/vk) kerryttävään työsuhteeseen maksimissaan 12 kuukauden ajan.

Kuntalisä on harkinnanvarainen ja kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntalisän.
Kuntalisän suuruus on 300 euroa/kk per työllistettävä henkilö.

Siikalatva-lisän hakeminen

Siikalatva-lisää haetaan Siikalatvan kunnalta hakemuslomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun alalaidasta ja työllisyyspalveluista. (Tallenna lomake koneellesi niin voit täyttää sen)

Hakemuslomake toimitetaan Siikalatvan kunnan työllisyyspalveluihin.

Maksatus

Siikalatva-lisä maksetaan kuukausittain. Toimita työllisyyspalveluihin maksatushakemus ja palkanmaksutosite.

Tositteen voi toimittaa sähköisesti helena.repo@siikalatva.fi tai paperisena työllisyyspalveluihin osoitteeseen:

Siikalatvan kunta
Työllisyyspalvelut
Helena Repo
Pulkkilantie 4
92600 PULKKILA

Liitetyt tiedostot

Repo Helena

Työllisyydestä vastaava sosiaaliohjaaja
Työllisyyspalvelut
Skip to content