Suomen keskipisteessä
16
marras
2022

YVA-kuulutus Pyöriänneva, Pyhäntä

Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhännän kuntaan Pyöriännevan alueelle. Hanke-alueen laajuus on noin 2580 ha. Tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 31 tuulivoimalan rakentamista (VE 1). Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Yhden tuulivoimalan yksikköteho on 6 – 10 MW.

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirrosta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tullaan arvioimaan vaikutukset kahdelle hankevaihtoehdolle eli vaihtoehdolle VE1 31 voimalaa ja vaihtoehdolle VE2 26 voimalaa sekä hankeen toteutumatta jättämiselle VE0.

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content