Suomen keskipisteessä
21
joulu
2022

Piipsannevan tuulivoimahankkeen YVA-selostuksen täydentäminen koskien tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa

Piipsan Tuulivoima Oy (Puhuri Oy:n tytäryhtiö) suunnittelee uuden Piipsanneva-Tuulikaarto 400 kV:n voimajohdon rakentamista Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen sähkönsiirron tarpeisiin. Voimajohto sijoittuisi Haapaveden kaupungin sekä Siikalatvan ja Kärsämäen kuntien alueille.
Hankealueilla tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon hankealueen länsipuolelle sijoittuvan Fingrid Oyj:n 400 kV Metsälinja -voimajohdon kautta. Metsälinjan
varteen rakennetaan uusi sähköasema, Pihtineva.

Piipsan Tuulivoima Oy (Puhuri Oy:n tytäryhtiö) suunnittelee uuden Piipsanneva-Tuulikaarto 400 kV:n voimajohdon rakentamista Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen sähkönsiirron tarpeisiin. Voimajohto sijoittuisi Haapaveden kaupungin sekä Siikalatvan ja Kärsämäen kuntien alueille.
Hankealueilla tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon hankealueen länsipuolelle sijoittuvan Fingrid Oyj:n 400 kV Metsälinja -voimajohdon kautta. Metsälinjan
varteen rakennetaan uusi sähköasema, Pihtineva.
Tuulikaarron alueelle rakennetaan kaksi muuntoasemaa, joilta sähkö siirretään 400 kilovoltin voimajohdoilla Piipsannevan sähköasemalle ja sieltä edelleen hankkeiden yhteisellä 400 kV voimajohdolla edellä mainitulle sähköasemalle. Voimajohtoreittien pituus Tuulikaarron hankealueelta Piipsannevan sähköasemalle on noin 10,7 kilometriä ja Piipsannevan ja Tuulikaarron yhteisen voimajohdon pituus on noin 13,8 kilometriä. Voimajohtoaukean leveys on noin 42 metriä. Puhurin uuden voimajohdon rakentamisen arvioidaan sijoittuvan vuosille 2023–2024.
Tarkasteltavana on yksi toteutusvaihtoehto ja niin kutsuttu nollavaihtoehto (VE0). Toteutusvaihtoehtoina tarkastellaan 400 kV:n voimajohtoreittiä Tuulikaarron tuulivoimapuiston
alueelta Piipsannevan tuulivoimapuistoon ja sieltä valtakunnanverkkoon Fingridin 400 kV voimajohdon varteen rakennettavan sähköaseman kautta. Tuulikaarron ja Piipsannevan tuulivoimapuistojen alueille rakennetaan kaksi muuntoasemaa kummallekin. Nollavaihtoehdossa (VE0) voimajohtoa ei rakenneta.
Piipsannevan tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa, josta yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmänsä 4.11.2020, arvioitiin 3 x 110 kV voimajohdon vaikutuksia. Voimajohto 3 x 110 kV olisi sijoittunut Kytökylän osayleiskaavan alueella lähelle asutusta ja kaavassa osoitettujen uusien rakennuspaikkojen yli.

Nyt arvioitavana oleva 400 kV voimajohtoreitti sijoittuu Kytökylän kaava-alueen ulkopuolelle. Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 17.1.2023 Kanteleen Voiman voimalaitoksen ruokalassa, (Turvetie 112, Haapavesi) klo 17.00. Kahvitarjoilu klo 16.30. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus),
hankevastaavan (Piipsan tuulivoima Oy/Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content