Suomen keskipisteessä
14
joulu
2022

Kärsämäen Halmemäen tuulivoimahankkeen YVA-kuulutus

NFINERGIES FINLAND OY, KÄRSÄMÄEN HALMEMÄEN TUULIVOIMAHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
Infinergies Finland Oy suunnittelee vajaan 70 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista
Kärsämäen Halmemäen alueelle. Alue sijoittuu noin 10 kilometriä Kärsämäen keskustaajamasta kaakkoon. Suunnittelualueen pinta-ala yhteensä on noin 7 700 hehtaaria.

Arviointiohjelma nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutus on nähtävillä 14.12.2022 – 27.1.2023 Kärsämäen, Pyhäjärven, Pyhännän,
Haapajärven, Siikalatvan ja Kiuruveden kuntien/kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. YVA-aineisto on luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/halmemakituulivoimapuistoYVA.

Yleisötilaisuus

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 11.1.2023 klo 18.00–20.00 Frosteruksen koulukeskuksessa Kärsämäellä (Opintie 6, 86710 Kärsämäki) sekä verkkolähetyksenä.
Linkki tilaisuuteen tulee hankkeen verkkosivulle (linkki edellä). Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita
kuuntelemaan ja keskustelemaan

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 27.1.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101
OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 27.2.2023.
Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiohjelmaan jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville
osoitteeseen www.ymparisto.fi/halmemakituulivoimapuistoYVA

Liitetyt tiedostot
Jaa uutinen somessa
Skip to content