Suunnitelmat

Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

Siikalatvan esiopetussuunnitelma

Toimintamallit

Lapset puheeksi keskustelu varhaiskasvatuksen piirissä

Lapset puheeksi keskustelua tarjotaan 3- ja 6-vuotiaille sekä tarvittaessa myös muille ikäkausille.

Lapset puheeksi keskustelun pyrkimyksenä on tukea lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ehkäistä mahdollisia sosiaalisia ja tunne‐elämän häiriöitä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Keskustelussa pyritään rakentamaan lasta tukevaa arkipäivää lapselle sekä kotona että varhaiskasvatuksen piirissä. Keskustelu tapahtuu 1-2 tapaamisen puitteissa ja tarvittaessa järjestetään Lapset puheeksi -neuvonpito.

Lapset puheeksi-video

Lapset puheeksi -keskustelun teoria, Lapsen ja nuoren kehitystä tukeva toiminnallinen työmuoto varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Varhaiskasvatuksen Lapset puheeksi -lokikirja

Toimintasuunnitelma