Henkilötietojen käsittely

Henkilötietolaki 523/99 24 §, laki sosiaalihuollon asemasta ja oikeuksista 13 §

Siikalatvan kunta rekisterinpitäjänä ylläpitää päivähoidon asiakasrekisteriä. Asiakasrekisteri koostuu paperiasiakirjamuodossa olevista asiakkaiden hakemuksista liitteineen sekä sähköisessä muodossa olevasta järjestelmästä. Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste on nähtävillä päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa sekä päivähoitotoimistoissa. Siitä käy ilmi mm. tietojen käyttötarkoitus, tietosisältö, tietolähteet ja mihin tietoja voidaan luovuttaa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Tietoja rekisteristä sekä tarkastuspyynnöissä varhaiskasvatusjohtaja Ulla-Maija Hepo-ojalta

puh. 044 5118 226,
sähköposti: ulla-maija.hepo-oja(at)siikalatva.fi

Rekisteriseloste

Tietosuojarekisteri