Koululaisten päivähoito

Ensimmäistä ja toista vuosiluokkaa käyvillä koululaisilla on mahdollisuus saada päivähoitoa koulujen loma-aikoina lukuunottamatta kesäaikaa. Hoidosta peritään kokopäivähoidon mukainen päivähoitomaksu.

Mikäli pieni koululainen tarvitsee muutoin päivähoitoa/vuorohoitoa aamu- ja iltapäivätoiminnan aukioloaikojen ulkopuolella tai kesällä, tulee tarve perustella (esim. erityisen tuen päätös) ja paikan myöntämisestä päättää yksikön johtaja tapauskohtaisesti.