Tiet ja yleiset alueet

Kaavateihin ja muihin yleisiin alueisiin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä kunnallistekniikan insinööri Pertti Räsäsen puoleen puh. 044 5118 431. Hän hoitaa myös yksityisteiden kunnossapitoon sekä yksityistieavustuksiin liittyvät asiat.

Yksityistielain mukaisia asioita hoitaa maaseutupäällikkö Mikko Äijälä 044 5118 335.


Yksityistiekuntien tulee myös huomioida, että Siikalatvan kunta on siirtynyt 1.5.2010 uuteen yksityisteiden avustusjärjestelmään. Kunnan hoitoon jäävien yksityisteiden hoidosta tehdään kyseisten tiekuntien kanssa sopimukset. Pääsääntönä siis on, että tiekunnat hoitavat ja vastaavat itse teidensä hoidosta ja kunta tukee tiekuntia vuosittain haettavissa olevilla avustuksilla.

Yksityistieavustushakemus (doc)

Yksityistieavustushakemus (pdf)

Kunnan hoitovastuulla olevat kaavatiet ja yksityistiet löytyvät täältä KAAVATIET JA YKSITYISTIET.

Kunnalle ja tielaitokselle voit lähettää teihin liittyviä viestejä kunnan etusivulla olevan linkin Turvakanava kautta.


Siikalatvalle on laadittu vuoden 2014 aikana liikenne-turvallisuussuunnitelma, joka toteutettiin yhteistyönä Haapaveden kaupungin, Siikalatvan ja Pyhännän kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Suunnitelmaan voit tutustua seuraavasta linkistä SIIKALATVAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA.

Osoitteet

Kunta antaa osoitteita pääsääntöisesti rakennuspaikkoina käytettäville kiinteistöille ja rakennuksille. Kunta ilmoittaa uudet ja muuttuneet osoitteet väestötietojärjestelmään, postiin ja maanmittaustoimistolle, josta hätäkeskus päivittää materiaalinsa.

Asemakaava-alue

Asemakaava-alueella käytetään tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron järjestelmää, jossa jokaiselle tontille tai muulle rakennuspaikalle annetaan juokseva osoitenumero kadun varrella.

Haja-asutusalue

Osoitenumero muodostuu kiinteistön (liittymän) etäisyydestä metreinä tien alkupäästä, jaettuna kymmenellä.

Osoitenumerokilvet

Kiinteistökohtaisen numerokilven hankkiminen ja asettaminen on kiinteistön omistajan /haltijan tehtävä.

Ohje osoitenumerokilven asentamisesta

Kiinteistökohtainen osoitenumerokilpi tulee asettaa jokaiselle rakennetulle kiinteistölle tai rakennuspaikalle. Osoitenumerokilpi sijoitetaan kiinteistölle selvästi tielle näkyvään paikkaan, ensisijassa rakennuksen seinään.

Mikäli kiinteistölle on tienvarrelta matkaa ja kyltin näkyvyys on huono, osoitenumerointi tulee asentaa tontille erkanevan tien alkuun. Tällöin kilpi voidaan kiinnittää porttiin, aitaan, pylvääseen tai vastaavaan rakenteeseen.

Milloin osoitekohde on nimetystä osoitetiestä erkanevan tien varressa, jota ei ole nimetty, tulisi numerokilpi asettaa erkanevan tien alkuun.

Navigaattoreiden ongelmat

Kuntaan tulee usein kyselyjä siitä, miksi navigaattorit eivät löydä perille tai ohjaavat väärään paikkaan. Navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei kuitenkaan ole kunnan asia vaan palvelun tarjoajan, sekä myös navigaattorin omistajan vastuulla.

Navigaattoreissa on eri toimittajien aineistoja ja tiedot päivittyvät niihin eri tavoin. Jotkut hyödyntävät maanmittauslaitoksen aineistoja (joita kunnat ylläpitävät), kun taas toiset toimittajat keräävät tietoja itse. Navigaattoreiden osoiteaineisto saattaa joissain paikoissa olla useita vuosia vanhaa ja jopa virheellistä. Mahdollisista virheistä pitää antaa palautetta suoraan navigaattorin karttatoimittajalle.