VT 4 parantaminen Rantsilan taajaman kohdalla, Siikalatvan kunta

Tiesuunnitelman suunnitelmakartta (pdf)

Siikajoen tulvariskin hallinta ja Uljuan säännöstelyn kehittäminen

Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittäminen ja suunnittelu, hankkeen johdanto-osa

Toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi Siikajoen vesistöalueella

Tulvavesien pidätysmahdollisuudet Siikajoen vesistöalueella

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Siikajoen vesistöalueen tulvariskikartoitus

Tulvavaroitusten kehittäminen Siikajoen alueella

Uljuan asukaskyselyn yhteenveto

Siikajoen Uljuan altaan säännöstelyn kehittäminen/Hydrologiset selvitykset

Vanhat tulvasuojelusuunnitelmat

Vuoden 2012 tulvavahingot ja toiminta tulvatilanteessa

Suunnitelma on nyt nähtävissä ja ladattavissa täältä:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Saannostelykaytantojen_vaikutus_Uljuan_j%2831416%29

Lisätietoja ja yhteydenotot: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Veli-Pekka Latvala puh. 0295 038 365, sähköposti velipekka.latvala@ely-keskus.fi

Siikajoen tulvariskien hallinnan ja säännöstelyn kehittämishankkeen ohjausryhmän kokousmuistiot liitteenä:

MUISTIO 2.10.2013 (pdf)

MUISTIO 16.1.2014 (pdf)

MUISTIO 26.2.2014 (pdf)

MUISTO 2.4.2014 (pdf)

MUISTIO 7.5.2014 (pdf)

MUISTIO 13.5.2014 (pdf)

SIIKAJOEN SÄÄNNÖSTELYN EKOLOGISET VAIKUTUKSET RAPORTTI (pdf)

MUISTIO 16.12.2014 (pdf)

Kortteisen säännöstelyn kehittäminen

Kortteisen tekojärven säännöstelyn, kalatien, pohjapadon ja sillan rakentaminen, muutossuunnittelun tiedotustilaisuuden 12.9.2013 muistio liitteenä.

MUISTIO (pdf)

Vähä-Lamujärveen suunniteltu pohjapato ja kalatie

Liitteenä Kartta pohjapadosta

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

SIIKALATVAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA LOPULLINEN VERSIO (pdf)

TIIVISTELMÄ KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA (pdf)

VESIHUOLLON NYKYTILANNE, PIIRUSTUS (pdf)

VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET, PIIRUSTUS (pdf)

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen

POHJAVESIALUEIDEN SUUNNITELMA LOPULLINEN VERSIO (pdf)

TOIMENPIDEOHJELMATAULUKOT (pdf)

LIITEKARTAT 1 (pdf)

LIITEKARTAT 2 (pdf)

LIITEKARTAT 3 (pdf)