PSAVI Kuulutus päätöksen antamisesta, Turveruukki Oy