Siikalatva tänään

Siikalatvan kunta syntyi 1.1.2009 lakanneiden Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kuntien tilalle.

Siikalatvan kunta vastaa alueellaan sivistys- ja vapaa-ajan palveluista, lasten päivähoidosta, teknisistä palveluista,
maatalouslomituspalveluista ja yleisistä hallintopalveluista. Sosiaali- että terveyspalvelut tuotetaan nyt kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelain mukaisesti yhteistoiminta-alueella, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä, joka toimii Haapaveden kaupungin organisaatiossa. Vuodesta 2017 alkaen SOTE-palvelut on ulkoistettu Mehiläinen-ryhmittymälle.

Koulutuspalveluissa perusopetuksen jälkeisinä oppilaitoksina kunnassa toimivat Siikalatvan lukio ja Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto. Lasten ja nuorten turvallinen kasvuympäristö ja lasten päivähoitopalvelujen nopea järjestyminen ovat kunnan toiminnassa tärkeällä sijalla.

Siikalatva on Suomen keskipisteessä. Valtakunnan pääväylä, valtatie 4 kulkee 2230 km2 laajuisen kuntamme lävitse n. 60 km:n matkalla. Valtatien 4 ja kantatien 88 henkilö- ja tavaraliikenne antaa hyvät edellytykset tuotantotoiminnan ja matkailua ja liikennettä palvelevien toimintojen kehittämiseen Siikalatvan saavutettavuus on joka suunnasta hyvä vastaavasti ympäröiviin kaupunkikeskuksiin maantieyhteydet ovat Siikalatvalta erittäin hyvät. Tunnin matkan päässä ovat myös lentokenttä ja rahtisatamat.

keskipiste

Suomen keskipiste Leskelän kylässä

Siikalatvalla valmistetaan korkean laadun tuotteita vientiin ja kotimarkkinoille. Esimerkkeinä Rautaruukki Oyj:n teräsputket ja putkipalkit sekä Kylmänen Oy:n lihajalosteet. Metallin osaamista edustavat useat pitkälle kehittyneet konepajat. Muuta korkean osaamisen yrityksiä on palveluista tietotekniikkaa ja huipputason käsityötaitoa myöten.

Maatalous on vahva peruselinkeino 390 maatilayrityksen voimin ja on edelleen teknistymässä tilakoon yhä kasvaessa.
Tuotantosuuntana maatiloilla pääasiassa on maidontuotanto.

Yritystoiminnan edellytysten edelleen parantaminen on keskeinen tavoitteemme. Kunnan organisaation lisäksi yritysasioissa palvelee Siikalatvan Kehittämiskeskus kehittämishankkeineen.

Kunnan neljä kirkonkylän taajamaa ovat erilaisia ja omaleimaisia ja niistä löytyy pääosa lähipalveluiksi katsottavista peruspalveluista.

Kunnan keskeisiä päämäriä ovat:


• Peruspalvelujen hyvä ja tarkoituksenmukainen toimivuus
• Kunnan talouden tasapaino
• Elinvoiman lisääminen siten, että se näkyy yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistumisena sekä myönteisenä väestökehityksenä
• Kuntalaisten hyvinvoinnin ja elämän laadun parantaminen
• Uuden kunnan sisäisen yhteistyön vahvistaminen
• Hyvä kuntakuva
• Ulkoisen yhteistyön selkeyttäminen

Kuntastrategiatyössä ovat noudatettavina arvoina erityisesti korostuneet Hyvä elämä, Yrittäjyys, Tuloksellisuus ja Yhteistyö.

Tavoitteemme on, että Siikalatvalla on hyvä elää, asua ja yrittää, nyt ja tulevaisuudessa.
Toiveemme on, että myös vieraamme viihtyisivät hyvin Siikalatvalla.

Tervetuloa Siikalatvan kuntaan ja Siikalatvan kotisivuille!


Pauli Piilma
kunnanjohtaja