Nähtävyyksiä Siikalatvalla

Kulttuurikohteista Pentti Haanpään museo sijaitsee Piippolan kirjaston yhteydessä. Kirjailijan syntymäkylässä Leskelässä toimii Kairanmaantalo vaihtuvine näyttelyineen. Kairanmaan talon edustalla aivan valtatien tuntumassa on Suomen maantieteellinen keskipiste.
Kansantieteen tutkijan Christfried Gananderin museo sijaitsee Rantsilan raitin varrella. Ilmari Kiannon syntymäkoti Pulkkilan pappila on kesäkäytössä. Maalaiskartano Pihkalan maaseutumatkailupalvelut Kestilässä ovat erityisen tunnettuja.

Uljuan tekojärvi 28 km2 laajuisena ja Euroopan suurpatoihin kuuluvine patopenkereineen on sekä nähtävyys että tärkeä virkistysalue aivan valtatien 4 vieressä. Uljuan lounaisrannalla kohoavat Haapavuoren kalliomuodostelmat siirtolohkareineen. Näkötornista voi nähdä kauas ja luontopolkuverkostosta saa virkistävän luontokokemuksen.

Siikalatvan pinta-alasta noin 70 % on suota. Turvetuotantoalueen jälkikäytöstä saa hyvän esimerkin käymällä Kurunnevan lintujärvellä.
Noin 50 ha:n suuruisen järven itäpäähän on rakennettu kevytrakenteinen lintutorni. Lintujen havainnointi on helppoa myös pitkin järven eteläreunaa kulkevalta tieltä. Lintutorni on 4,6 m korkea, yksitasoinen ja siihen mahtuu 1–2 henkeä. Järven länsipuolella Pylsynsaaressa on toinen katettu kaksitasoinen lintutorni, jonka alemmalle tasolle pääsee myös liikuntarajoitteiset. Laajimmat luonnontilaiset suoalueet ovat Pelson luonnonpuistossa.
Siikalatvan neljä puukirkkoa ja niiden alttarimaalaukset ovat merkittäviä nähtävyyksiä. Yksityiskohtaisemmat tiedot niistä löytyvät Siikalatvan seurakunnan kotisivulta, Siikalatvan seurakunta

Siikalatvan maaseutumaisemaan, sen historiaan ja rakennusperintökohteisiin voi tutustua myös sähköisesti sivuilla www.opaste.net/siikajokilaakso

Siikalatvan kirkonkylien raitit ovat säilyttäneet tiiviin pienimittakaavaisen miljöön ilmeen. Raittien vanhoja rakennuksia on kunnostettu.

Suomen sodan muistomerkki on Pulkkilan raitin varrella. Muistomerkin kahdelle sivustalle on kiinnitetty laatat, joissa lukee "Suomen sota 1808-1809 muistomerkki" ja "Tässä Sandels suomalaisineen löi vihollisen".

sateenkaari

kalamiehet

muistomerkki