Kunnanjohtajan blogi

 

 

 

Kunnanjohtajan blogi 20.2.2018

Yrittäjien aamukahvitilaisuudet jatkuvat taas. Tarkoitus on kokoontua ajankohtaisten asioitten merkeissä kaikille kirkonkylillä ennen kesää. 

Kierros alkaa Piippolan shelliltä 1.3.2018 klo 8.00-9.00.  Ajankohtainen aihe on kunnan hankintakalenteri.  Tällä kertaa siinä on aihetta kerrakseen, sillä kunnan ulkoistamat työt ovat menossa juuri nyt kilpailutukseen. Viimeinen hetki saada lisätietoja ja käydä keskustelua asiassa.  Toivon runsasta osanottoa.  Myös muista ajankohtaisista kunnan ja yrittäjien yhteisistä asioista voi ja saa keskustella.

Muut kevään tilaisuudet on aikataulutettu seuraavasti : Rantsila 3.4.2018  klo 8.00  Hannan Herkkutuvalla Rantsilassa, 8.5.2018 klo 8.00  Kestilän Teboililla ja viimeinen Pulkkilassa 7.6.2018 Pulkkila salissa. Laittakaa kalentereihin !  Suora ja välitön keskusteluyhteys kunnan johdon ja yrittäjien välillä on tärkeä juttu - jatketaan sitä hyvässä hengessä !

 

Terveisin

Pauli Piilma

Kunnanjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnanjohtajan blogi  12.2.2018

 

Talvisia tuumailuja  Siikalatvalta !

 

Talvikuukausina tilinpäätöstä valmisteltaessa on ollut ilo huomata säästötoimien alkaneen  purra ja vuoden 2017 kunnan talous vaikuttaa olevan selvästi aiempia vuosia parempi.  Kertaluonteisina kulukirjauksina joudumme kuitenkin käyttöä vailla olevien kiinteistöjen arvoihin tekemään alaskirjaukset, joten tulos kokonaisuudessaan jää vielä miinukselle.  Käyttötalouden positiivisuus on kuitenkin hyvä merkki. Tulot ovat riittäneet menoihin viime vuonna ja niin näkyy olevan tilanne myös 2018 alkuvuoden osalta! Parempaan suuntaan olemme menossa!

Useita vuosia jatkunut heikko talouden kehitys kääntyi selväksi nousuksi 2017. Siikalatvan osalta viennin veto metallin osalta näkyi SSAB:n toiminnan piristymisenä ja se on poikinut jo paikallisiin alihankkijoihinkin uusia investointeja. Kunnan strategian yksi kärki on juuri metalliteollisuus, jossa paikallinen osaaminen on vahvaa.  Tämä on hyvä juttu Siikalatvalle!             

Maidontuottajia kurittivat edelleen Venäjä-pakotteet, mutta maidon hintataso on hiukan parantunut, ja viljelijät ovat selviytyjiä. Pankinjohtajien lausumien mukaan pahimmasta on selvitty ja tehokkaat tilat pärjäävät nykyisilläkin hinnoilla. Suunta on vain ylöspäin!

Työttömyysaste joulukuussa 2017 oli 12,4 % eli se säilyi ennallaan vuoden takaiseen verrattuna. Tämä siitä huolimatta, että Kylmäsen palon vuoksi iso joukko ihmisiä oli vuoden lopulla vailla työtä.  Kehitys ilman paloa olisi ollut hyvää! Tilapäisistä isoistakin takaiskuista kyllä toivutaan ! 

Siikalatvan yrityksissä ei tapahtunut muita merkittäviä työpaikkojen vähentymisiä. Päinvastoin loppuvuodesta oli uusia investointeja lähdössä liikkeelle ilahduttavan paljon sekä teollisuudessa että kaupan alalla. Rakennustyömaan äänet kuuluvat päivittäin työhuoneeseeni. Nämä ovat elävän elämän ääniä !

Kunnan uudistuneilla nettisivuilla on nyt tiedot kunnan alkuvuoden hankintojen aikatauluista. Ulkoistettavat  työt ovat talven ja kevään aikana kilpailutuksessa – nyt on aika kotikunnan yrittäjän tehdä tarjous ja kasvattaa toimintaansa !

Kunnan omassa toiminnassa tärkeää ovat myös opetustointa tehostavat järjestelyt sekä teknisten palvelujen kehittäminen. Rakenteita ja myös rakennuksia on pakko uudistaa toiminnan tehostamiseksi. Vilkkaana käyvä kouluverkkokeskustelu ja Jedun kanssa löytyneet yhteiset sävelet ovat toivottavasti osaltaan luomassa elinvoimaisempaa kuntaa. Laajempi palvelujen osto Jedulta ja yhteistyö hyvin onnistuessaan tuo uutta väkeä opiskelemaan Jedulle ja samalla työtä ja toimeentuloa Piippolaan. Myös valtakunnallista näkyvyyttä on saatu Jedu yhteistyön myötä Kalevan, Iltalehden ja Maikkarin juttujen myötä. Piippolan ammatillinen koulutus  viettää 120-vuotisjuhliaan 15.2.2015 .  Toivotan tässä samalla Piippolan Jedulle edelleen onnea ja menestystä ja pitkää ikää !

Kunnan talouden kohentuessa siirrymme asteittain hakemaan kunnalle lisää näkyvyyttä ja panostusta markkinointiin voidaan lisätä. Yksi askel tähän suuntaan nähdään lauantaina 24.2.2018 klo 9.00-14.00 kun järjestämme KOKO PERHEEN YRITYSMESSUT SIIKALATVAN LUKIOLLA !

Yhteistyöterveisin

Pauli Piilma

kunnanjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunnanjohtajan blogi 7.2.2018

 

Esityslistalla ensi viikolla eli kunnanjohtajan arkipäivää. Mitä ja miksi sieltä löytyykään !

Iso osa työstäni on erilaisten asioitten valmistelua päättäjien päätettäväksi.  Kunnanhallituksen esittelijä on kuntalain mukaan kunnanjohtaja ja päätöksiä ei yleensä ilman esittelijän päätösesitystä synny. 

Kunnanhallituksen lista syntyy osaksi ajankohtaisista enempi tai vähempi kiireellisistä  asioista , joista osa nousee  vielä kunnanvaltuuston listalle joko kunnanhallituksen sinne erikseen nostamana taikka sitten suoraan kuntalain tai hallintosäännön määräyksen velvoittamana. Valtuustossa yleensä käsitellään taloutta koskevat tai laajakantoiset asiat. 

Kunnanhallituksen kokous 12.2.2018 on maanantai -iltana ja lista lähtee jakoon jo edeltävänä keskiviikkona, jotta päättäjillä on riittävästi aikaa perehtyä asioihin. 

Tällä kertaa lista on monipuolinen :

Aluksi normaalit kokousrutiinit: laillisuus ,pöytäkirjan tarkastajat sekä  käsittelyjärjestyksen hyväksyminen sekä moninaiset  ilmoitusasiat.

Sitten päästäänkin asiaan eli kuntalaisten ja valtuutettujen vuonna 2017 tekemien aloitteiden käsittelyn läpikäyntiin.  Kunnanhallitus tuo tiedoksi valtuustolle sen, mitä aloitteitten johdosta on tehty kunnanhallituksen ja virkamiesten toimesta vai onko tehty mitään.  Kuntalain ja Siikalatvan hallintosäännön mukaan tämä asia on selvitettävä vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Tämän vuoksi kokousrytmi on laadittu siten, että valtuuston kokous on 26.2.2018. Aloitteet ovat moninaisia - osalle ei ole talouden tiukkuuden vuoksi pystytty tekemään juuri mitään. Osa on saanut aikaan isoja ja vaikuttavia päätöksiä. Esimerkkinä Siikalatva kutsuu hanke tai vaikkapa  lukion siirtohanke  Jedulle. Kuntalaisaloitteita oli vain yksi, valtuustoaloitteita 9 ja yhtä vanhaa 2016 aloitetta vielä selostetaan.  Näistä keskustellaan kokouksessa - sekä tehdystä että tekemättä jätetystä!

Taloudellista tukea haetaan muistolaattoihin srk talolle sotien ajan tapahtumien ja ihmisten kunnioittamiseksi. Kunnioitan syvästi ja haluan muistaa, mutta en esitä rahaa myönnettäväksi. Tätä asiaa kuitenkin saatiin neuvoteltua parammaksi ja luvassa on kokouksessa kompromissiesitys.  Myönteinen päätösesitys , mutta pienemmälle summalle.

Kouluverkkoselvitys kohdassa käsitellään mm. lukioasiaa, joka on edellisessä kokouksessa jo kertaalleen päätetty.  Esitystä täydennetään työryhmän jäsenien osalta  ja viedään täsmennettynä taloudellisten asioitten osalta  valtuustoon. Aiemmassa päätöksenteossa ja valmistelussa hiukan kiire. Keskusteluttaa ja hiukan huolestuttaa, vaikka  pelkkää priimaa yritetään tehdä !

Nuorisovaltuuston asemaa haluan esittää vahvistettavaksi. Paras toimielin koko kunnassa.  Esitän kunnanhallitukselle ja valtuustolle kopin ottamista nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisesta. Kyse ei ole rahasta vaan puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä sekä nuorten aloiteoikeudesta ja kuulemisesta päätöksenteossa. Mukava hyrinä itsellä esitystä kirjoittaessa. Tämän täytyy mennä läpi !

Valvonta-asioita ja kolmin kappalein. Valvira on jo Helmen aikana 2016 havainnut puutteita päätöksenteossa liittyen kotihoitoon. Korjattu jo 2017 , mutta noottia tulee hiukan jälkijättöisesti.  Avi puolestaan palaa vuoden takaiseen valvonta-asiaan ja toteaa sosiaalipäivystyksen ja lastensuojelun organisoinnin olevan nyt laillisella tolalla, mutta edelleen kantaa huolta sosiaalityön viranhaltijoiden riittävyydestä kunnassa. Toisessa päätöksessään avi haluaa Mehiläisen varmistavan Pihlajistossa resurssien riittävyyden yöaikaankin. Valvonta-asiat kirjataan tiedoksi, annetaan valvojan haluamat lisäselvitykset ja korjataan havaitut puutteet pikaisesti. Muuta en voi virkasuhteen säilymistä ajatellen juuri harkita esittäväni. Asiasta  valvojat huomauttavat -  on heidän työtään ! 

Rahaa kunnan takauksella on vailla kunnan oma ruokapalveluyhtiö. Myönteistä esitystä kunnanhallituksen kautta valtuustolle. Juuri muutakaan ei nyt voi. 

Pankkitilien käyttöoikeuksia uusille virkamiehille  ja tilien avaamisia lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille. Nämä ovat käytännöllisiä rutiineja, jotka aina hoidetaan ajallaan. Virkatyötä. 

Kaava-asiaa ja nyt esityksen tekikin tekninen johtaja  Aimo kun kyse kaavoituksesta. Kestilän kirkonkylän asioita järjestetään ja valtuustoon asti menee tämäkin. Hyvä että tulee kuntoon.

Maanvaihto kunnan ja viljelijän kanssa. Win-win tilanne - kunta saa uimapaikan kuntalaisille ja viljelijä maata elinkeinon laajentamiseen. Toivottavasti menee kitkatta kaikki vaiheet läpi.  Valtuustoon menee tämäkin vahvistettavaksi. Asiana hyvä ja kannatettava, mutta kunnan maaomaisuus on usein herkkä aihe !

Tässä pieni pätkä esittelijän arkipäivää -  omilla ajatelmilla höystettynä !   

 

Pauli Piilma

Kunnanjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunnanjohtajan blogi 14.1.2018

 

Vuoden vaihduttua !

 

Tammikuun alkupäivinä on ollut  ilo huomata säästötoimien alkaneen jo purra  ja vuoden 2017 käyttötalous vaikuttaa olevan selvästi aiempia vuosia parempi.  Kertaluonteisina kulukirjauksina joudumme kuitenkin käyttöä vailla olevien kiinteistöjen arvoihin tekemään alaskirjaukset, joten tulos kokonaisuudessaan jää  miinukselle.  Käyttötalouden positiivisuus on kuitenkin hyvä merkki. Tulot ovat riittäneet menoihin !

Kuumin keskustelunaihe vuoden alkupäivinä kunnassa on ollut kouluverkko ja sen tulevaisuus – sivujuonteena lukion jatko. Kuulemiset kylillä pidettiin, viimeisenä Rantsila 11.1. Kuulemisten välillä ehti jo kokoontua sivistyslautakunta ja kunnanvaltuustokin. Evästyksenä on ollut pääosin eri vaihtoehtojen esille tuominen.  Valmistelijat tahoillaan ovatkin laskeneet useita erilaisia vaihtoehtoja hyvine ja huonompine puolineen.  Näitä jo luottamushenkilöille ja Rantsilan kuntalaiskuulemisessa 11.1. ehdittiin esitelläkin.

Esille nousee vahvasti Jedu-yhteistyön kehittäminen niin lukion kuin yläkoulujenkin ratkaisuna.  Tällöin pyrkimyksenä on nopeasti ratkaista lukion jatko yhdistämällä toiminnot Piippolan Jedun tiloihin ja seuraavassa vaiheessa järjestää yläluokat Rantsilaa lukuun ottamatta samoihin tiloihin.  Tämä vaihtoehto tarjoaa melko pienellä investoinnilla asianmukaiset tilat sekä lukion opintotarjottimen kehittämisen pitkällä tähtäimellä tosi houkuttelevaksi.  Kehittämisen tulee olla vaiheittaista siten, että ensi syksyksi pyritään joihinkin yhteisiin kursseihin, seuraavana kaksoistutkinnon mahdollisuuteen ja jatkossa useitten eri oppilaitosten tarjonnan yhdistämisen mahdollistavan houkuttelevan opintotarjottimen aikaansaamiseen. Käyttöön on samalla otettava kaikki nykytekniikan suomat virtuaaliset opiskeluympäristöt ja mahdollisuudet paikasta riippumattomaan opiskeluun.  Yritämme kehittää jotain ihan uutta ja ainutlaatuista !    Päätöksenteko on nyt tähän suuntaan etenemässä !

 

Parempaa vuotta 2018  aloittamassa !

 

Pauli Piilma

Siikalatvan kunnanjohtaja

 

 

 

 

 

 

KUNNANJOHTAJAN BLOGI  22.12.2017 

 

Vuosi lähestyy loppuaan ja valmistaudumme hiljalleen joulunviettoon !

Eletty vuosi on ollut tapahtumarikas. Paljon sattui ja tapahtui !  Hankalammasta päästä mieliin jäivät  kunnan yt-neuvottelut, etäpistekohu ja kouluverkkoselvityksen kylillä lämmentämät tunteet - pahimpana kaikista ja ihan omassa luokassaan kuitenkin Kylmäsen tulipalo.  Näistä kaikista kuitenkin selvitään - pakkohan se on !  Ja toivottavasti asia kääntyy lopulta niin päin, että yhdessä koetut vaikeudet vahvistavat ja lujittavat yhteishenkeä. Sitä jatkossa tarvitaan.

Positiivistakin kehitystä oli paljon - vain joitakin  mainitakseni :  SSAB:n tehdas käy  kolmessa vuorossa ympäri vuoden ja väkeä on vakinaistettu . Työntekijöitä on taas pitkälti toista sataa ja tuotantomäärät ovat hyvän nousukauden luokkaa. Alihankkijat investoivat ja odottavat kasvua hekin.

Kestilässä on rakennettu isoja navettoja - yksi jopa kolmen robotin navetta - ja lisää tulossa.

Rantsilassa risteys-ja tietöitä on tehty koko vuosi. Olisipa Elyn miehillä sama into myös pienempien teiden kunnossapidossa. Lounaallakin voisi välillä käydä Hannan juuri avaamassa herkkutuvassa. Jarvan Petrin rakennusliike remontoi Siikalatvan osuuspankin omistamaan liiketilaan Rantsilan kauppiastavaratalossa mukavan uuden  lounaspaikan.

Pulkkilassa Arina sai liikekeskuksen työt käyntiin. Kylän paraatipaikalla näkymä on ensi kesänä tyystin toisenlainen. Oman kunnan yritys on pohjia rakentamassa. Äijälän kaivinkoneet ja miehet näkyvät olevan töissä. 

Teollisuuden, kaupan ja maatalouden isot investoinnit ovat parasta lääkettä kunnan elinvoimalle. Hyvää kehitystä tapahtuu. Uusia pienyrityksiä on perustettu vuoden aikana paljon. Kunnan päättäjien tulisi nyt osata omilla päätöksillään edesauttaa kehitystä. Pitäisi olla kyky nähdä riittävän pitkälle tulevaan, jotta kunnan päätökset tukisivat yksityisen elinkeinoelämän kehitystä.

Kiitän hyvästä yhteistyöstä ja toivotan hyvää ja rauhallista joulua kaikille kuntalaisille , kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä yhteistyökumppaneille.

 

Pauli Piilma

Kunnanjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMI 100  -  6.12.2017   -  Rantsilassa !

 

Arvokkain juhla jonka olen eläessäni avannut. 

Siikalatvan  kuntalaisten  virallinen itsenäisyyspäivän juhla - Suomen 100-vuotinen  itsenäisyys juhlan aiheena. 

Paikalla kaksi Siikalatvan sotaveteraania kunniapaikoilla eturivissä, puolustusvoimien edustaja pääpuhujana  sekä  korkeatasoinen paikallisten opettajien ja nuorten suunnittelema ohjelma. 

Hienointa oli kunnan omien  lasten ja nuorten osuus upeasti onnistuneiden ohjelmien pääesiintyjinä. Liikutuksen kyynel vierähti aikuisen miehen poskelle Aleksanterin koulun kuoron ja veteraanikuoron esittäessä yhdessä veteraanin iltahuudon.

Kaikki onnistui nappiin - hyvin suunniteltu , hyvin harjoiteltu ja täydellisen upeasti esitetty.

Kyllä olin ylpeä tästä joukosta juhlaa seuratessani.

Lämmin kiitos kaikille hienon  juhlan  tekijöille !

 

Pauli Piilma

Kunnanjohtaja

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunnanjohtajan blogi  4.12.2017

 

Myrskyn silmässä  tai julkisuuden valokeilassa - miten vaan halutaankaan asia ilmaista !

Tätä on ollut viimeinen viikko tiedotusvälineiden jahdatessa uutista Mehiläisen ja Siikalatvan Oulun suunnitelmista.

Maalaiskunnan kunnanjohtajalle harvoin sattuu tällaista valtakunnallisen  julkisuuden ryöppyä.

Tunnettuutta ja julkisuutta tuli kunnalle kerralla riittävä määrä - laadussa olisi ehkä ollut petrattavaa.

Kopioin tiedotteen asiasta alle - siinä on enimmät kerrottu.

"Siikalatvan kunta on päättänyt luopua ns. etäpisteen eli julkisen terveysaseman perustamisesta Ouluun yhdessä Mehiläisen kanssa.  

Asiasta on sovittu Mehiläisen kanssa ja yhteistyö Mehiläisen kanssa jatkuu muuten entisellään.  Rantsilan ja Pulkkilan terveyskeskusten asiakkaat voivat edelleen saada ulkoistussopimuksen perusteella palvelua myös Oulun Mehiläisessä. 

Siikalatvan kunnanhallitus ottaa asiassa vakavasti huomioon aiemman päätöksensä laillisuutta kohtaan esitetyt valtionvarainministeriön ja sosiaali -ja terveysministeriön kielteiset tulkinnat.  Asia ei ole yksiselitteinen ja tulkinnanvaraista päätöstä ei haluta laittaa täytäntöön.

Terveysaseman perustamisella haluttiin turvata kuntalaisten nopeat lääkäri-ja erikoislääkäripalvelut niin päivä- kuin ilta-aikoinakin sekä helpottaa lääkärien saatavuutta Siikalatvan paikallisille terveysasemille. Uskomme nyt saavutetunkin ratkaisun mahdollistavan tämän kohtuullisesti kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla.

Siikalatvan kunnalla ei myöskään ole halua eikä tarvetta omalla toiminnallaan vaikeuttaa sote-uudistuksen toteutumista. "

 

Julkisuudessa asia sai erilaisen kuvan mihin kunnanhallitus pyrki päätöstä tehdessään. Asiaan sekoittui vahvasti valtakunnanpolitiikka ja kriittisessä vaiheessa oleva sote-uudistus. Halusimme yhdessä Mehiläisen kanssa viheltää pelin poikki.

 

Kohti Suomi 100 - juhlallisuuksia !

 

Pauli Piilma

Siikalatvan kunnanjohtaja

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunnanjohtajan blogi    28.11.2017                          

 

Rantsilassa ja Pulkkilassa säilyy terveysasema -  kaikki toimipisteet Siikalatvalla jatkavat entisellään !

 

Siikalatva on ollut julkisuuden valokeilassa ja valtakunnan otsikoissa Mehiläisen Oulun etäpisteensä tiimoilta.  Osaksi tämä median kiinnostus johtuu Meri-Lapin sairaalaulkoistuksesta  ja osaksi soten valinnanvapauslainsäädännön ratkaisevista vaiheista. Tunnettuutta tulee nyt kerralla paljon !

Siikalatvan etäpiste Oulun Mehiläisessä on ollut päättäjillä kesästä asti pohdinnassa.  Ratkaisuun päädyttiin pitkän  harkinnan jälkeen.  Itse asiassa  jo Mehiläisen kanssa v. 2016 allekirjoitettu sopimus antoi Mehiläiselle oikeuden tarjota palveluja myös Oulun toimipisteessään.  Sen lisäksi siinä on sitovasti määritelty Siikalatvan kunnan alueella toimivat palvelupisteet - nämä kaikki säilyvät ja Oulu tulee lisäpalveluksi. Ilman lisähintaa !

 

Pauli Piilma

kunnanjohtaja

 

 

 

10.-11.11.2017 Siikalatvan kunnan merkittävimpiin yrityksiin kuuluvan Kylmäsen tuotantolaitokset Rantsilassa joutuivat  suurpalon tuhoamiksi perjantaina illalla alkaneessa ja vielä aamulla lauantaina uudelleen syttyneessä tulipalossa.  

Koko Siikalatvan kunta elää mukana yrittäjien ja työntekijöitten vaikeassa tilanteessa ja huolessa palon jälkeisestä  tulevaisuudesta.

Kunnanjohtajana huolehdin , että kunta tekee kaiken voitavansa jatkon turvaamiseksi yhdessä yrittäjien kanssa.

 

Pauli Piilma

kunnanjohtaja , Siikalatvan kunta

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.11.2017 Siikalatvan kouluverkkoselvitys on valmistunut 3.11.2017.  Kyse on asiantuntijaselvityksestä, jossa on kunnan toimeksiannosta asiantuntijaryhmän toimesta kuvattu optimaalinen ratkaisu pitkän tähtäimen (v.2031 asti) kouluverkkoratkaisuksi Siikalatvan kunnassa.  Selvityksen on tehnyt kuntaliiton konsulttiyhtiön FCG Oy:n johtava konsultti Raila Oksanen ja tiimi.  Maanantai iltana 6.11.2017 pidettiin Pulkkila- salissa konsulttiselvityksen purkutilaisuus  valtuutetuille, rehtoreille ja johtaville viranhaltijoille. Keskustelu aiheesta lainehti paikoin melko riehakkaana ja oli ilo havaita, että jäyhät suomalaiset  osoittavat tunteita ja ottavat kantaa puolesta ja varsinkin vastaan.

Koska kyse on poikkeuksellisen laajakantoisesta ja erityisesti lapsiperheiden elämään vaikuttavasta asiasta, tulen esittämään kuulemistilaisuuksien järjestämistä kaikilla kirkonkylillä. Tilaisuuksissa esitellään selvitys ja kuullaan ja kirjataan ylös kuntalaispalautetta.  Mahdollisuuksien mukaan pyritään esittelemään myös nykyaikainen uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen suunniteltu oppimisympäristö ja sen vaatimukset ja erot vanhoihin kouluratkaisuihin verrattuna.

Kouluverkko ja sen turvallisuus ja terveellisyys on kunnan keskeisiä vastuita tulevaisuudessa. Siitä riippuu niin lasten terveys kuin kunnan talous ja  elinvoima laajemminkin. Siikalatvalla asiaa on yritetty selvittää kahdesti aikaisemmin ulkopuolisin ja ominkin voimin, mutta edes kirjalliseen muotoon saatettua selvitystä ei ole ankarasta  vastustuksesta johtuen saatu aikaiseksi. Tällä kertaa laadukas ulkopuolisten  asiantuntijoiden tekemä selvitys on tulevan keskustelun pohjana - olemme hivenen pitemmällä ja meillä on mistä keskustella. 

Korostan että asiassa ei ole tehty päätöksiä eikä päätösesityksiäkään.  Kyse on tilatusta asiantuntijaselvityksestä jota nyt on mahdollisuus työstää yhdessä paremmaksi jos tarvetta nähdään olevan.   Erityisesti toivon lapsiperheiden ja nuorten osallistumista keskusteluun. Tähän asti enimmät kommentit on saatu  ikäihmisiltä , joilla ei omakohtaista tarvetta kouluverkon suhteen enää ole.

Nähdään kylillä kouluverkon tiimoilta !

Terveisin

 

Pauli  Piilma

kunnanjohtaja

 

 

8.11. 2017   Yt-neuvottelut päättyneet 

Siikalatvan kunnassa käytiin  tuotannollisista ja taloudellisista syistä henkilöstön vähentämistä tarkoittavat  yt-neuvottelut 13.9.-1.11.2017. Neuvottelujen lopputuloksena kunnanjohtaja esittää 20.11.2017 kokoontuvalle kunnanhallitukselle kymmenen  henkilön irtisanomista, kahden lomauttamista , kahden osa-aikaistamista sekä 23 hengen työajan lievempää uudelleenjärjestelyä.  Vapaaehtoisesti lyhennetylle työajalle jääviä on kolme henkeä ja eläkeratkaisuun päädyttiin kahdeksan kohdalla. Avoimeksi jääneitä tai lähitulevaisuudessa avautuvia virkoja ja toimia jätetään täyttämättä neljä.  Henkilötyövuosiksi muutettuna vähennys on 27 htv. 

Neuvottelujen mukaiset ratkaisut tuovat kunnalle n.700.000 euron vuotuiset säästöt v. 2018 eteenpäin. Näillä sinänsä valitettavilla mutta välttämättömillä ratkaisuilla kunnan talouden tasapaino pystytään palauttamaan.   

 

Pauli Piilma

kunnanjohtaja

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uudet nettisivut käyttöön 1.11.2017

                                

Ainakin viimeinen vuosi on puhuttu kunnan nettisivujen uudistamisesta.  On kaivattu värikkäitä ja eloisia  paikallisia  kuvia ja  uutta  raikkaampaa ilmettä.   Vanhojen sivujen ongelma oli vanhanaikaisuus ja hankalasta päivityksestä johtuva tietojen vanhentuminen.

Nyt on kaikki toisin.  Paikallisin voimin saatiin sivut uusittua. Ilme laitettiin kokonaan uusiksi ja myös päivittäjien määrä moninkertaistettiin. Sivuista voi jo nyt veikata tulevan elävät ja ajantasaiset  - aivan huiput kuten paikalliset tekijänsäkin!

Aktiiveina vastuuhenkilöinä  työryhmässä häärivät  Tanja Heikkonen ja Seija Mäenpää sekä joukko kunnan toimihenkilöitä, jotka kaikki jatkossa huolehtivat päivityksestä.  Kuntalaisraati antoi arvokkaita vinkkejä siitä, mitä sivuilta pitää löytyä ja miten ja mistä.  Tässä vaiheessa käytettävyys parani vielä huimasti.  Tarkoitus on saada sivuille ajankohtainen kuntaan liittyvä uutisvirta sekä kunnan ja  yhdistysten tapahtumat kuin myös some linkitykset.  Kaikki virallinen lakisääteinen tieto tarkasti omilta paikoiltaan.  Ensimmäistä kertaa mm. päättäjien sidonnaisuudet löytyvät näiltä sivuilta.

Valokuvilla sivuja on helppo elävöittää.  Kaiken a ja o  on helppo päivitettävyys ja lukuisa joukko päivittäjiä.  Näillä eväin sivut elävät ja pysyvät ajan tasalla!

Siikalatvan kunnan puolesta kiitän kaikkia sivujen uudistamisessa mukana olleita innostuneesta ja onnistuneesta työstä.  Huippuhomma - meni aivan putkeen ja ennätysajassa - hyvä!

Yhteistyöterveisin 

Pauli Piilma 

kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta

 

--------------------------------------------------------------------

Siikalatva syksyllä 2017

Uusi vuosi on alkanut ja mittavat muutokset kunnassa ovat jo toimeenpanovaiheessa – nyt siis jo tehdään eikä vain puhuta ja suunnitella!

Mehiläinen hoitaa Siikalatvalla sote-kokonaisuutta. Ruokapalvelut hoitaa Siikalatvan Ruokapalvelut Oy ja hyvin on hoitunut sekin ensimmäiset viikot.  Pahimmat pelot on sivuutettu ja homma toimii! Henkilökuntaa siirtyi 208 henkeä julkiselta yksityiselle ja yt:kin jo ehdittin pitää. Moni pelko alkaa väistyä vähitellen. Uskon vieläkin vahvasti, että kuntalaiset voivat odottaa asioiden sotessa menevän hyvään suuntaa ja palvelun paranevan. Siinä samalla kunta säästää pitkän pennin! Joissakin lehtikirjoituksissa on vaadittu että mikään ei saisi muuttua , niin on kuulemma luvattu. Itse pikemminkin lupaan muutoksen jatkuvan! Muutos on aina mahdollisuus ja asioita on voitava miettiä ja toteuttaa uusilla tavoilla, kunhan palvelut pystytään turvaamaan ja pyritään hyvään lopputulokseen myös taloudellisesti.

Ikävä fakta on kuitenkin se, että väki ja veronmaksajat vähenevät maaseudulta ja isoja palvelutarpeita silti jää. Elinvoimaisuus säilyy vain asioita uudella tavalla tekemällä ja muuttumalla ajan mukana.  Kunnan uusi strategia ja tasapainossa oleva budjetti ja taloussuunnitelma on julkaistu kunnan nettisivuilla. Kunta on joutunut lisäsäästöjä saadakseen käynnistämään yt:t henkilöstökulujen vähentämiseksi ja tulevan kehittämisen taloudelliset resurssit turvatakseen.

Verkoston kokoajana toimiminen, yhteisöllisyys ja toimivat peruspalvelut on strategiassa määriteltyjä kaikkia kuntalaisia koskettavia asioita.  Tunnettuus ja kuntakuvan parantaminen ovat myös tavoitteena.  Kaikenkokoisten yritysten ja maataloustuottajien investoinnit ja kannattava toiminta on kunnan strategiassa korkeassa arvossa. Kunnan tulee luoda hyvät toimintaedellytykset ja tehdä sujuvaa yhteistyötä oman kunnan yritysten kanssa. Suomen taloudessa on viimein kasvun merkkejä nähtävissä - myös Siikalatvalla on investointien viriämistä havaittavissa. Nyt on hyvä aika investoida kun kysyntä on kasvussa ja korot kuitenkin lähes nollassa. Investoinnit tuovat työtä kuntalaisille ja verotuloja kunnalle – sitä tavoiteltua elinvoimaa!

Hyvää loppuvuotta 2017

Pauli Piilma kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta

-----------------------------------------

Siikalatva vuonna 2017

Uusia avainhenkilöitä on useita ja kaikki ovat päässeet hyvin tehtävissään alkuun. Tämä tietää hyvää kunnan palveluille 3-5 vuoden tähtäimellä – toiminta tehostuu ja muuttuu samalla laadukkaammaksi. Talouskin tulee paranemaan mutta muutaman vuoden  viiveellä! Uusi hallinto-ja talousjohtaja Seija Mäenpää työparinani vastaa taloudesta.

Ruokapalveluita kohti lähiruoan uutta tulemista hoitaa kunnan yhtiö Siikalatvan Ruokapalvelut Oy 2017 alusta alkaen. Alussa työtä riittää, mutta ruoka on saatu toimitettua niin Mehiläisen yksiköihin kuin kouluille ja päiväkoteihinkin. Myös kotiateriat on saatu perille. Homma on ollut hyvin hoidossa. Pia Koponen johtaa yhtiötä.

Sote ulkoistus Mehiläiselle on myös toteutunut 1.1.2017. Järjestelyn yhteydessä siirtyi sote-henkilöstö yli 200 henkeä liikkeen luovutuksen periaatteilla Terveyspiiri Helmestä yksityisen Mehiläisen palvelukseen. Kuntalaiset voivat odottaa tältäkin osin asioiden menevän hyvään suuntaa ja palvelun paranevan. Johtava sosiaalityöntekijä Marja Sundqvistja lääkäri Jari Tuunanen valvovat toiminnan laatua.

 

Pauli Piilma kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta

 

Pauli Piilma,

Kunnanjohtaja