Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi                              

 

10.-11.11.2017 Siikalatvan kunnan merkittävimpiin yrityksiin kuuluvan Kylmäsen tuotantolaitokset Rantsilassa joutuivat  suurpalon tuhoamiksi perjantaina illalla alkaneessa ja vielä aamulla lauantaina uudelleen syttyneessä tulipalossa.  

Koko Siikalatvan kunta elää mukana yrittäjien ja työntekijöitten vaikeassa tilanteessa ja huolessa palon jälkeisestä  tulevaisuudesta.

Kunnanjohtajana huolehdin , että kunta tekee kaiken voitavansa jatkon turvaamiseksi yhdessä yrittäjien kanssa.

 

Pauli Piilma

kunnanjohtaja , Siikalatvan kunta

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.11.2017 Siikalatvan kouluverkkoselvitys on valmistunut 3.11.2017.  Kyse on asiantuntijaselvityksestä, jossa on kunnan toimeksiannosta asiantuntijaryhmän toimesta kuvattu optimaalinen ratkaisu pitkän tähtäimen (v.2031 asti) kouluverkkoratkaisuksi Siikalatvan kunnassa.  Selvityksen on tehnyt kuntaliiton konsulttiyhtiön FCG Oy:n johtava konsultti Raila Oksanen ja tiimi.  Maanantai iltana 6.11.2017 pidettiin Pulkkila- salissa konsulttiselvityksen purkutilaisuus  valtuutetuille, rehtoreille ja johtaville viranhaltijoille. Keskustelu aiheesta lainehti paikoin melko riehakkaana ja oli ilo havaita, että jäyhät suomalaiset  osoittavat tunteita ja ottavat kantaa puolesta ja varsinkin vastaan.

Koska kyse on poikkeuksellisen laajakantoisesta ja erityisesti lapsiperheiden elämään vaikuttavasta asiasta, tulen esittämään kuulemistilaisuuksien järjestämistä kaikilla kirkonkylillä. Tilaisuuksissa esitellään selvitys ja kuullaan ja kirjataan ylös kuntalaispalautetta.  Mahdollisuuksien mukaan pyritään esittelemään myös nykyaikainen uuden opetussuunnitelman toteuttamiseen suunniteltu oppimisympäristö ja sen vaatimukset ja erot vanhoihin kouluratkaisuihin verrattuna.

Kouluverkko ja sen turvallisuus ja terveellisyys on kunnan keskeisiä vastuita tulevaisuudessa. Siitä riippuu niin lasten terveys kuin kunnan talous ja  elinvoima laajemminkin. Siikalatvalla asiaa on yritetty selvittää kahdesti aikaisemmin ulkopuolisin ja ominkin voimin, mutta edes kirjalliseen muotoon saatettua selvitystä ei ole ankarasta  vastustuksesta johtuen saatu aikaiseksi. Tällä kertaa laadukas ulkopuolisten  asiantuntijoiden tekemä selvitys on tulevan keskustelun pohjana - olemme hivenen pitemmällä ja meillä on mistä keskustella. 

Korostan että asiassa ei ole tehty päätöksiä eikä päätösesityksiäkään.  Kyse on tilatusta asiantuntijaselvityksestä jota nyt on mahdollisuus työstää yhdessä paremmaksi jos tarvetta nähdään olevan.   Erityisesti toivon lapsiperheiden ja nuorten osallistumista keskusteluun. Tähän asti enimmät kommentit on saatu  ikäihmisiltä , joilla ei omakohtaista tarvetta kouluverkon suhteen enää ole.

Nähdään kylillä kouluverkon tiimoilta !

Terveisin

 

Pauli  Piilma

kunnanjohtaja

 

 

8.11. 2017   Yt-neuvottelut päättyneet 

Siikalatvan kunnassa käytiin  tuotannollisista ja taloudellisista syistä henkilöstön vähentämistä tarkoittavat  yt-neuvottelut 13.9.-1.11.2017. Neuvottelujen lopputuloksena kunnanjohtaja esittää 20.11.2017 kokoontuvalle kunnanhallitukselle kymmenen  henkilön irtisanomista, kahden lomauttamista , kahden osa-aikaistamista sekä 23 hengen työajan lievempää uudelleenjärjestelyä.  Vapaaehtoisesti lyhennetylle työajalle jääviä on kolme henkeä ja eläkeratkaisuun päädyttiin kahdeksan kohdalla. Avoimeksi jääneitä tai lähitulevaisuudessa avautuvia virkoja ja toimia jätetään täyttämättä neljä.  Henkilötyövuosiksi muutettuna vähennys on 27 htv. 

Neuvottelujen mukaiset ratkaisut tuovat kunnalle n.700.000 euron vuotuiset säästöt v. 2018 eteenpäin. Näillä sinänsä valitettavilla mutta välttämättömillä ratkaisuilla kunnan talouden tasapaino pystytään palauttamaan.   

 

Pauli Piilma

kunnanjohtaja

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uudet nettisivut käyttöön 1.11.2017

                                

Ainakin viimeinen vuosi on puhuttu kunnan nettisivujen uudistamisesta.  On kaivattu värikkäitä ja eloisia  paikallisia  kuvia ja  uutta  raikkaampaa ilmettä.   Vanhojen sivujen ongelma oli vanhanaikaisuus ja hankalasta päivityksestä johtuva tietojen vanhentuminen.

Nyt on kaikki toisin.  Paikallisin voimin saatiin sivut uusittua. Ilme laitettiin kokonaan uusiksi ja myös päivittäjien määrä moninkertaistettiin. Sivuista voi jo nyt veikata tulevan elävät ja ajantasaiset  - aivan huiput kuten paikalliset tekijänsäkin!

Aktiiveina vastuuhenkilöinä  työryhmässä häärivät  Tanja Heikkonen ja Seija Mäenpää sekä joukko kunnan toimihenkilöitä, jotka kaikki jatkossa huolehtivat päivityksestä.  Kuntalaisraati antoi arvokkaita vinkkejä siitä, mitä sivuilta pitää löytyä ja miten ja mistä.  Tässä vaiheessa käytettävyys parani vielä huimasti.  Tarkoitus on saada sivuille ajankohtainen kuntaan liittyvä uutisvirta sekä kunnan ja  yhdistysten tapahtumat kuin myös some linkitykset.  Kaikki virallinen lakisääteinen tieto tarkasti omilta paikoiltaan.  Ensimmäistä kertaa mm. päättäjien sidonnaisuudet löytyvät näiltä sivuilta.

Valokuvilla sivuja on helppo elävöittää.  Kaiken a ja o  on helppo päivitettävyys ja lukuisa joukko päivittäjiä.  Näillä eväin sivut elävät ja pysyvät ajan tasalla!

Siikalatvan kunnan puolesta kiitän kaikkia sivujen uudistamisessa mukana olleita innostuneesta ja onnistuneesta työstä.  Huippuhomma - meni aivan putkeen ja ennätysajassa - hyvä!

Yhteistyöterveisin 

Pauli Piilma 

kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta

 

--------------------------------------------------------------------

Siikalatva syksyllä 2017

Uusi vuosi on alkanut ja mittavat muutokset kunnassa ovat jo toimeenpanovaiheessa – nyt siis jo tehdään eikä vain puhuta ja suunnitella!

Mehiläinen hoitaa Siikalatvalla sote-kokonaisuutta. Ruokapalvelut hoitaa Siikalatvan Ruokapalvelut Oy ja hyvin on hoitunut sekin ensimmäiset viikot.  Pahimmat pelot on sivuutettu ja homma toimii! Henkilökuntaa siirtyi 208 henkeä julkiselta yksityiselle ja yt:kin jo ehdittin pitää. Moni pelko alkaa väistyä vähitellen. Uskon vieläkin vahvasti, että kuntalaiset voivat odottaa asioiden sotessa menevän hyvään suuntaa ja palvelun paranevan. Siinä samalla kunta säästää pitkän pennin! Joissakin lehtikirjoituksissa on vaadittu että mikään ei saisi muuttua , niin on kuulemma luvattu. Itse pikemminkin lupaan muutoksen jatkuvan! Muutos on aina mahdollisuus ja asioita on voitava miettiä ja toteuttaa uusilla tavoilla, kunhan palvelut pystytään turvaamaan ja pyritään hyvään lopputulokseen myös taloudellisesti.

Ikävä fakta on kuitenkin se, että väki ja veronmaksajat vähenevät maaseudulta ja isoja palvelutarpeita silti jää. Elinvoimaisuus säilyy vain asioita uudella tavalla tekemällä ja muuttumalla ajan mukana.  Kunnan uusi strategia ja tasapainossa oleva budjetti ja taloussuunnitelma on julkaistu kunnan nettisivuilla. Kunta on joutunut lisäsäästöjä saadakseen käynnistämään yt:t henkilöstökulujen vähentämiseksi ja tulevan kehittämisen taloudelliset resurssit turvatakseen.

Verkoston kokoajana toimiminen, yhteisöllisyys ja toimivat peruspalvelut on strategiassa määriteltyjä kaikkia kuntalaisia koskettavia asioita.  Tunnettuus ja kuntakuvan parantaminen ovat myös tavoitteena.  Kaikenkokoisten yritysten ja maataloustuottajien investoinnit ja kannattava toiminta on kunnan strategiassa korkeassa arvossa. Kunnan tulee luoda hyvät toimintaedellytykset ja tehdä sujuvaa yhteistyötä oman kunnan yritysten kanssa. Suomen taloudessa on viimein kasvun merkkejä nähtävissä - myös Siikalatvalla on investointien viriämistä havaittavissa. Nyt on hyvä aika investoida kun kysyntä on kasvussa ja korot kuitenkin lähes nollassa. Investoinnit tuovat työtä kuntalaisille ja verotuloja kunnalle – sitä tavoiteltua elinvoimaa!

Hyvää loppuvuotta 2017

Pauli Piilma kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta

-----------------------------------------

Siikalatva vuonna 2017

Uusia avainhenkilöitä on useita ja kaikki ovat päässeet hyvin tehtävissään alkuun. Tämä tietää hyvää kunnan palveluille 3-5 vuoden tähtäimellä – toiminta tehostuu ja muuttuu samalla laadukkaammaksi. Talouskin tulee paranemaan mutta muutaman vuoden  viiveellä! Uusi hallinto-ja talousjohtaja Seija Mäenpää työparinani vastaa taloudesta.

Ruokapalveluita kohti lähiruoan uutta tulemista hoitaa kunnan yhtiö Siikalatvan Ruokapalvelut Oy 2017 alusta alkaen. Alussa työtä riittää, mutta ruoka on saatu toimitettua niin Mehiläisen yksiköihin kuin kouluille ja päiväkoteihinkin. Myös kotiateriat on saatu perille. Homma on ollut hyvin hoidossa. Pia Koponen johtaa yhtiötä.

Sote ulkoistus Mehiläiselle on myös toteutunut 1.1.2017. Järjestelyn yhteydessä siirtyi sote-henkilöstö yli 200 henkeä liikkeen luovutuksen periaatteilla Terveyspiiri Helmestä yksityisen Mehiläisen palvelukseen. Kuntalaiset voivat odottaa tältäkin osin asioiden menevän hyvään suuntaa ja palvelun paranevan. Johtava sosiaalityöntekijä Marja Sundqvistja lääkäri Jari Tuunanen valvovat toiminnan laatua.

 

Pauli Piilma kunnanjohtaja

Siikalatvan kunta

 

Pauli Piilma,

Kunnanjohtaja