Kunnanvaltuusto

pj Kaisa Louet KESK
I vpj Aaro Vikki KESK
II vpj Seppo Kallio VAS
III vpj Ilmari Ojakoski SDP
jäsenet Pirkko Pehkonen KESK
Eila Pihkakoski KESK
Heikki Juntunen KESK
Matti Tervonen PS
Liisa Ojantakanen KESK
Ira Toppinen KESK
Kaarina Forsström KESK
Alli Visuri PS
Mikko Hyvärinen KESK
Matti Hilli KESK
Esko Leinonen KESK
Asko Alasalmi SDP
Anna-Maaria Keränen KESK
Viljo Långström KESK
Alpo Laakko KESK
Seppo Pikkula PS
Sanna Hiltunen KESK
Tero Väisänen KESK
Markku Pirttisalo PS
Marjo Mällinen KESK
Veli Miettinen KESK
Juhani Kinnunen VAS
Sirpa Leinonen KESK