11.01.2016


KUIDUT KÄYTTÖÖN -HANKE

Hankeaika 1.1.2016 - 30.6.2017
Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva
Hallinnoija: Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä
Rahoittaja: Keskipiste Leader ry. / Maaseutuohjelma


Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia valokuituyhteyksiä ja edistetään sähköisten palveluiden käyttöönottoa Haapavedellä, Pyhännällä ja Siikalatvalla. Kohderyhmänä ovat seutukunnan asukkaat, joilla on puutteita sähköisten palveluiden käytössä.

Ensimmäisessä vaiheessa kootaan alueen asukkaista ”Nettikummi”-ryhmiä. Tavoitteena on, että ainakin osa nettikummeista on alueen koululaisia tai nuoria. Nettikummit perehdytetään sähköisen palvelun osaajiksi. Nettikummit toimivat kylissä paikallisohjaajina. Nettikummitoiminnasta maksetaan korvaus.

Seuraavassa vaiheessa kootaan kyläkohtaisia koulutusryhmiä, joissa aiheena ovat sähköiset palvelut. Koulutusten aikana voidaan tutustua esim. seuraaviin palveluihin: kela.fi, vero.fi, pankki- ja vakuutuspalvelut, oman alueen sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut, sähköiset myynti- ja markkinointikanavat, verkkokaupat ja sosiaalinen media. Sähköisten palveluiden käyttöä harjoitellaan käytännössä ja niistä laaditaan yksityiskohtaiset ohjeet.

Toivon, että Nettikummi-toiminnasta kiinnostuneet ovat minuun yhteydessä ja minulle voi laittaa ehdotuksia ja toiveita koulutusaiheista!

Lisätietoa saa hankkeen facebook-sivuilta: www.facebook.com/kuidutkayttoon

Yhteystiedot:

Anniina Merikanto-Vuoti
p. 044 76 92 505
s.posti: anniina.merikanto-vuoti@siikalatva.fi
Käyntiosoite: Tuohitie 1, 2 krs., 92500 Rantsila

Liitteenä HANKEILMOITUS (pdf)