27.09.2017

Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2018

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2018 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi.

Jakelussa mainittuja pyydetään tiedottamaan alueellaan sopivaksi katsomallaan tavalla äitienpäiväkunniamerkkien hakumenettelystä ja tekemään omat perustellut esityksensä äitienpäiväkunnia-
merkkien saajiksi.

Kunniamerkkien myöntämisperusteena ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana.

Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä: ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä, kuten romaneja, saamelaisia ja maahanmuuttajia. Ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti tämän päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle.

Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan esittää palkittavaksi. Huomioon otetaan myös laajempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu ja toiminta esim. lastensuojelu- ja perhejärjestöissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempain yhdistyksissä.

Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkejä ei ole tarkoitus myöntää. Vähintään puolet ritarikunnille menevistä esityksistä kohdistetaan kuntien, järjestöjen tai vastaavien yhteisöjen tekemiin esityksiin. Enintään puolet kohdistetaan palkittaviksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiin hakemuksiin. Sosiaali- ja terveysministeriön Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueelle ehdottama ohjeellinen kiintiö on kolme kunniamerkkiä.

Omien lasten tekemiin hakemuksiin tulee liittää vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin kysymyksessä olevan perheen. Hakemusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellaiset puuttuvat kokonaan, ei oteta huomioon ennen kuin se on täydennetty riittävillä puolloilla. Muut omaiset, tuttavat, naapurit jne. voivat olla aloitteellisia, mutta tällöin esityksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Hakemuslomakkeena on käytettävä tämän ohjekirjeen liitteenä olevaa sähköisesti täytettävää lomaketta. Lomake löytyy internetistä osoitteesta http://stm.fi/aitienpaivakunniamerkit kohdasta hakulomakkeet. Esitykset toimitetaan aluehallintovirastoon perjantaihin 3.11.2017 mennessä. Lisätietoja antavat assistentti Etta Väisänen puh. 029 501 7549 ja suunnittelija Erja Sipola puh. 029 501 7592.