KUULUTUS


Liikennevirasto on hyväksynyt 11.5.2017 päätöksellä LIVI/2819/04.01.01/2017 tiesuunnitelman Valtatien 4 parantaminen Rantsilan taajaman kohdalla, Siikalatva.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 1.6.-30.6.2017 Siikalatvan kunnantalolla, osoitteessa Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila. (Maantielaki 103 §).

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa insinööri Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259. Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata Timo Nikulalta, puh. 0295 038 270, sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tai osoitteella: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu.

Siikalatvan kunnanhallitus