KUNTAVAALIEN 2017 VAHVISTETTU TULOS

Siikalatvan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 § 37 vahvistanut vuoden 2017 Siikalatvan kuntavaalien tuloksen.
Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustokaudelle 2017-2021 vertausluvuittain löytyvät seuraavasta liitetiedostosta.

KUNTAVAALIT 2017 TULOS (pdf)

EHDOKKAAT VERTAUSLUVUITTAIN (pdf)

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA (pdf)

Katso Siikalatvan vaalien tulostietoa myös oikeusministeriön vaalit -sivuilta seuraavasta linkistä vaalit.fi