Siikalatvan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 31.10.2012 § 47 vahvistanut vuoden 2012 Siikalatvan kunnallisvaalien tuloksen. Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustokaudelle 2013-2016 vertausluvuittain löytyvät seuraavasta liitetiedostosta.

KUNNALLISVAALIT 2012 TULOS (pdf)

Katso Siikalatvan tulos myös oikeusministeriön vaalit -sivuilta seuraavasta linkistä vaalit.fi