KESTILÄN KOKKONEVAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLE

Infinergies Finland Oy suunnittelee Siikalatvan kunnan Kestilän Kokkonevan alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuiston osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalan rakentaminen. Osayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Siikalatvan kunnanhallitus on päättänyt asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaises ti 28.8. – 26.9.2017 väliseksi ajaksi.

Osayleiskaavaehdotusta koskeva YLEISÖTILAISUUS järjestetään Siikalatvan kunnan Kestilän toimistolla keskiviikkona 6.9. klo 18 alkaen. Tervetuloa!

Kaavaehdotusaineisto on nähtävillä Siikalatvan kunnantalolla (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) ja kunnan internetsivuilla http://www.siikalatva.fi/kaavoitushankkeet.

Osallisella on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta sen kuulemisaikana eli 26.9. mennessä osoitteella:

Siikalatvan kunta
Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila
Kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas
aimo.lehmikangas@siikalatva.fi.

Mikäli haluaa kunnan perustellun kannanoton esitettyyn mielipiteeseen kirjallisena, on muistutuksen yhteyteen liitettävä osoitetiedot.

Lisätietoja antavat:

Kaavaa laativa konsultti:
WSP Finland Oy
Petri Saarikoski
p. 040 588 9497
petri.saarikoski@wspgroup.fi

Kunnanhallitus

Tuulipuistohankkeesta vastaava:
Infinergies Finland Oy
Sisko Kotzschmar
p. 044 7595 050
sisko.kotzschmar@infinergies-finland.com