Nuorisotoimi

Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymista, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. (Nuorisolaki 27.1.2006/72 1 luku 1§)

Toiminta-ajatuksena on nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä etsivä nuorisotyö.

Tavoitteina on edistää nuorten hyvinvointia, antaa heille mahdollisuuksia ja tukea omaan elämänhallintaan, tukea ja aktivoida nuorten omaehtoista toimintaa ja kuulla nuoria heitä koskevissa asioissa (esim. nuorisovaltuusto ja aloitekanava.fi)

Vapaa-aikasihteeri
Sinikka Lehtosaari
puh. 044 5118 672
sinikka.lehtosaari@siikalatva.f

Liikuntasihteeri
Sanna Toppinen
puh. 044 5118 339
sanna.toppinen@siikalatva.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä
Salla Savolainen
puh. 044 5118 602
Salla Savolainen@siikalatva.fi

Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalveluiden facebook-sivulle:

Siikalatvan liikunta- ja nuorisopalvelut facebookissa